Gå til indhold

Psykiatri

Børn og unge fortjener god og hurtig hjælp

Lad os skabe sammenhæng i indsatsen mellem skole, kommune, egen læge og hospital med regeringens kommende 10-års plan for psykiatrien, skriver Lars Gaardhøj, formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg i Berlingske Tidende.

Debatindlæg af Lars Gaardhøj i Berlingske Tidende den 27. maj 2021.

For mange børn og unge mistrives. Vejen til hjælp er ofte for lang. Derfor glæder det mig, at sundhedsminister Magnus Heunicke i Berlingske Tidende d. 21. maj med regeringens kommende 10-årsplan for psykiatrien lover mere forebyggelse og flere tilbud til børn og unge med mistrivsel eller psykiske problemer.

Danske Regioner mener, at det er afgørende, at 10-årsplanen stiller krav om rettigheder og standarder til indsatsen – både i kommuner og regioner. Vi siger: Lad os gøre det bedre end i dag, hvor mange børn og unge venter for længe, før de får hjælp.

Vi skal sikre tidlig opsporing og henvise rettidigt til børne- og ungdomspsykiatrien, når nødvendigt. Kvaliteten og kapaciteten i kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) skal styrkes, så børn og unge møder fagpersoner i deres eget nærmiljø. Lad os skabe sammenhæng i indsatsen mellem skole, kommune, egen læge og hospital. Tilbuddene skal være ensartede, for børn i hele landet fortjener god og hurtig hjælp.

Det glæder mig også, at KL’s formand Jacob Bundsgaard på Danske Regioners generalforsamling den 20. maj sagde, at kommunerne er klar til nationale kvalitetsstandarder. En mere fælles tilgang til opgaverne i kommuner og regioner vil løfte kvaliteten og styrke samarbejdet på tværs af sektorer. Regionerne har gode erfaringer flere steder i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor man i samarbejde med kommunerne rykker behandlingen tæt på barnets hverdag.

Nu skal vi have alle kommunerne med. 15 procent af børn og unge diagnosticeres med en psykisk sygdom, inden de fylder 18 år. Lad os sammen vende den negative udvikling med en ambitiøs psykiatriplan. Det skylder vi vores børn og unge.

Relaterede nyheder

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes.
- Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene, understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere