Gå til indhold

Psykiatri

Børn og unge fortjener god og hurtig hjælp

Lad os skabe sammenhæng i indsatsen mellem skole, kommune, egen læge og hospital med regeringens kommende 10-års plan for psykiatrien, skriver Lars Gaardhøj, formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg i Berlingske Tidende.

Debatindlæg af Lars Gaardhøj i Berlingske Tidende den 27. maj 2021.

For mange børn og unge mistrives. Vejen til hjælp er ofte for lang. Derfor glæder det mig, at sundhedsminister Magnus Heunicke i Berlingske Tidende d. 21. maj med regeringens kommende 10-årsplan for psykiatrien lover mere forebyggelse og flere tilbud til børn og unge med mistrivsel eller psykiske problemer.

Danske Regioner mener, at det er afgørende, at 10-årsplanen stiller krav om rettigheder og standarder til indsatsen – både i kommuner og regioner. Vi siger: Lad os gøre det bedre end i dag, hvor mange børn og unge venter for længe, før de får hjælp.

Vi skal sikre tidlig opsporing og henvise rettidigt til børne- og ungdomspsykiatrien, når nødvendigt. Kvaliteten og kapaciteten i kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) skal styrkes, så børn og unge møder fagpersoner i deres eget nærmiljø. Lad os skabe sammenhæng i indsatsen mellem skole, kommune, egen læge og hospital. Tilbuddene skal være ensartede, for børn i hele landet fortjener god og hurtig hjælp.

Det glæder mig også, at KL’s formand Jacob Bundsgaard på Danske Regioners generalforsamling den 20. maj sagde, at kommunerne er klar til nationale kvalitetsstandarder. En mere fælles tilgang til opgaverne i kommuner og regioner vil løfte kvaliteten og styrke samarbejdet på tværs af sektorer. Regionerne har gode erfaringer flere steder i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor man i samarbejde med kommunerne rykker behandlingen tæt på barnets hverdag.

Nu skal vi have alle kommunerne med. 15 procent af børn og unge diagnosticeres med en psykisk sygdom, inden de fylder 18 år. Lad os sammen vende den negative udvikling med en ambitiøs psykiatriplan. Det skylder vi vores børn og unge.