Gå til indhold

Psykiatri

Børn og unge fortjener god og hurtig hjælp

Lad os skabe sammenhæng i indsatsen mellem skole, kommune, egen læge og hospital med regeringens kommende 10-års plan for psykiatrien, skriver Lars Gaardhøj, formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg i Berlingske Tidende.

Debatindlæg af Lars Gaardhøj i Berlingske Tidende den 27. maj 2021.

For mange børn og unge mistrives. Vejen til hjælp er ofte for lang. Derfor glæder det mig, at sundhedsminister Magnus Heunicke i Berlingske Tidende d. 21. maj med regeringens kommende 10-årsplan for psykiatrien lover mere forebyggelse og flere tilbud til børn og unge med mistrivsel eller psykiske problemer.

Danske Regioner mener, at det er afgørende, at 10-årsplanen stiller krav om rettigheder og standarder til indsatsen – både i kommuner og regioner. Vi siger: Lad os gøre det bedre end i dag, hvor mange børn og unge venter for længe, før de får hjælp.

Vi skal sikre tidlig opsporing og henvise rettidigt til børne- og ungdomspsykiatrien, når nødvendigt. Kvaliteten og kapaciteten i kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) skal styrkes, så børn og unge møder fagpersoner i deres eget nærmiljø. Lad os skabe sammenhæng i indsatsen mellem skole, kommune, egen læge og hospital. Tilbuddene skal være ensartede, for børn i hele landet fortjener god og hurtig hjælp.

Det glæder mig også, at KL’s formand Jacob Bundsgaard på Danske Regioners generalforsamling den 20. maj sagde, at kommunerne er klar til nationale kvalitetsstandarder. En mere fælles tilgang til opgaverne i kommuner og regioner vil løfte kvaliteten og styrke samarbejdet på tværs af sektorer. Regionerne har gode erfaringer flere steder i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor man i samarbejde med kommunerne rykker behandlingen tæt på barnets hverdag.

Nu skal vi have alle kommunerne med. 15 procent af børn og unge diagnosticeres med en psykisk sygdom, inden de fylder 18 år. Lad os sammen vende den negative udvikling med en ambitiøs psykiatriplan. Det skylder vi vores børn og unge.

Relaterede nyheder

Læs mere

Brug for handling bag evaluering af socialområdet

Med evalueringen af det specialiserede socialområde har Astrid Krag taget et vigtigt første skridt i retning af specialeplanlægning på socialområdet. Men det er helt afgørende, at der også kommer handling bag ordene, så vi kan sikre et bedre tilbud til de mange mennesker, der lever med et handicap eller komplekse sociale problemer.

Læs mere

Et samlet behandlingstilbud til dobbeltdiagnostiserede vil også gavne de mest udsatte

Vi skylder de mange dobbeltdiagnosticerede, der i dag behandles i psykiatrien, at behandlingen af deres psykiske sygdom og samtidige misbrug samles under samme tag, skriver Lars Gaardhøj, der er formand for Psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere

Debatindlæg: Mennesker med psykisk sygdom og misbrug fortjener hjælpen, alle er enige om. Så kom i gang, regering!

Det politiske ønske om en samlet løsning for de dobbeltdiagnosticerede er blevet bekræftet flere gange. Det er derfor med stor undren, at vi må konstatere, at regeringen endnu ikke har fremlagt en løsning, skriver flere organisationer herunder Danske Regioner i et debatindlæg.

Læs mere

Første opfølgning på udmøntning af permanente midler til psykiatrien

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2020, blev regeringen og aftalepartierne enige om at styrke psykiatrien med 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Den første årlige opfølgning på udmøntningsaftalen viser blandt andet en positiv udvikling for så vidt angår kapacitetsudvikling og planer for etablering og udvidelse af sengepladser i psykiatrien.

Læs mere