Gå til indhold

Danske Regioner ser positivt på mæglingsforslag

Danske Regioner bakker op om Forligsinstitutionens mæglingsforslag mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd.

- Jeg bakker fuldt og helt op om det mæglingsforslag, der er kommet ud af de lange og svære forhandlinger, vi som parter har haft i Forligsinstitutionen, siger Anders Kühnau, der er chefforhandler og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Mæglingsforslaget indeholder flere elementer. Blandt andet at parterne forpligter sig til at se på forløb til nyuddannede sygeplejersker. Det skal understøtte medarbejdernes introduktion til sundhedsvæsenet.

Derudover indeholder mæglingsforslaget et element om, at der skal ses på sygeplejerskernes stillingsstruktur.

- Vi har haft en meget konstruktiv dialog med Dansk Sygeplejeråd, når det gælder forslag til ændringer i overenskomstaftalen. Vi har nu sammen udarbejdet et mæglingsforslag, som jeg er glad for, at begge parter kan se sig i, så vi forhåbentlig undgår en konflikt, siger Anders Kühnau.

Også radiograferne tilgodeses i mæglingsforslaget. Det er nemlig aftalt, at de radiografer, der har været ansat i sammenlagt fire år, får et pensionsgivende tillæg.

- Mæglingsforslaget understøtter de ønsker, vi har for fremtidens sundhedsvæsen. Det gør det både, når det handler om rekruttering og fastholdelse af medarbejderne, og også den behandling, som vi gerne vil tilbyde patienterne, siger Anders Kühnau.

Komité skal se på lønstrukturer

Mæglingsforslaget omtaler desuden et forslag fra FH til en komité, der skal se på lønstrukturerne på det offentlige arbejdsmarked. Om komitéen siger Anders Kühnau:

- Helt overordnet kan vi tilslutte os forslaget med en komité, der skal se på lønstruktur i den offentlige sektor. Vi vil i Danske Regioner naturligvis deltage og bidrage aktivt til sådan et arbejde. I første omgang skal vi jo have forhandlingerne afsluttet forhåbentligt med et ja til mæglingsforslaget.

De næste skridt

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet skal stemme om mæglingsforslaget, og resultatet skal offentliggøres den 14. juni kl. 12. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Læs mere

Relaterede nyheder

Danmark kan sætte en stopper for bjerge af plastikemballage fra Europas hospitaler

Vær med til at sikre mindre plastikemballage fra hospitalerne til gavn for miljøet. Udbred regionernes grønne emballagekriterier. Ikke alene i Sønderborg, Stavanger og Stockholm, men i Stuttgart, Siena og Sevilla, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner og Bertel Haarder, formand for Nordisk Råds danske delegation.

Læs mere

Kittel er cool

Sygeplejerskerne er en vigtig ressource i sundhedsvæsenet, som det er vigtigt både at kunne rekruttere og fastholde. Flere veje skal føre ind i afdelingerne og tæt på patienterne. Kittel skal være cool, skriver Danske Regioner i et debatindlæg.

Læs mere

Resultaterne af ny motivationsundersøgelse skal bidrage til at videreudvikle attraktive offentlige arbejdspladser

Den offentlige sektor skal også i fremtiden være et attraktivt sted at arbejde. Danske Regioner, KL, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Finansministeriet er derfor gået sammen om at undersøge, hvad der motiverer medarbejderne i hele den offentlige sektor. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i dag.

Læs mere

Hospitalerne spiller afgørende rolle i uddannelsen af nye medarbejdere

For de danske hospitaler er uddannelse en vigtig opgave. Hospitalerne er store uddannelsessteder, som er afgørende for, at vi har tilstrækkeligt medarbejdere med de rette kompetencer – også i morgendagens sundhedsvæsen.

Læs mere