Gå til indhold

Danske Regioner ser positivt på mæglingsforslag

Danske Regioner bakker op om Forligsinstitutionens mæglingsforslag mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd.

- Jeg bakker fuldt og helt op om det mæglingsforslag, der er kommet ud af de lange og svære forhandlinger, vi som parter har haft i Forligsinstitutionen, siger Anders Kühnau, der er chefforhandler og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Mæglingsforslaget indeholder flere elementer. Blandt andet at parterne forpligter sig til at se på forløb til nyuddannede sygeplejersker. Det skal understøtte medarbejdernes introduktion til sundhedsvæsenet.

Derudover indeholder mæglingsforslaget et element om, at der skal ses på sygeplejerskernes stillingsstruktur.

- Vi har haft en meget konstruktiv dialog med Dansk Sygeplejeråd, når det gælder forslag til ændringer i overenskomstaftalen. Vi har nu sammen udarbejdet et mæglingsforslag, som jeg er glad for, at begge parter kan se sig i, så vi forhåbentlig undgår en konflikt, siger Anders Kühnau.

Også radiograferne tilgodeses i mæglingsforslaget. Det er nemlig aftalt, at de radiografer, der har været ansat i sammenlagt fire år, får et pensionsgivende tillæg.

- Mæglingsforslaget understøtter de ønsker, vi har for fremtidens sundhedsvæsen. Det gør det både, når det handler om rekruttering og fastholdelse af medarbejderne, og også den behandling, som vi gerne vil tilbyde patienterne, siger Anders Kühnau.

Komité skal se på lønstrukturer

Mæglingsforslaget omtaler desuden et forslag fra FH til en komité, der skal se på lønstrukturerne på det offentlige arbejdsmarked. Om komitéen siger Anders Kühnau:

- Helt overordnet kan vi tilslutte os forslaget med en komité, der skal se på lønstruktur i den offentlige sektor. Vi vil i Danske Regioner naturligvis deltage og bidrage aktivt til sådan et arbejde. I første omgang skal vi jo have forhandlingerne afsluttet forhåbentligt med et ja til mæglingsforslaget.

De næste skridt

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet skal stemme om mæglingsforslaget, og resultatet skal offentliggøres den 14. juni kl. 12. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Læs mere

Relaterede nyheder

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere