Gå til indhold

Trafik

En livsnerve er ved at blive skåret over: Lokalbaner har brug for store investeringer

Ny rapport viser, at der venter store investeringer i danske lokalbaner, hvis det ikke skal gå ud over tusindvis af pendlere, virksomheder og unge på vej i skole. Derfor beder regionerne nu om, at regeringen årligt investerer 124 mio. kroner i lokalbanernes overlevelse.

Omkring 17 mio. passagerer er hvert år afhængige af, at lokalbanerne fragter dem frem og tilbage mellem hjemmet og skolen eller arbejdspladsen.

Men flere steder i landet er der nu brug for investeringer i skinner, broer og togsæt for at kunne fortsætte driften i de kommende år. Det gælder ikke mindst for Østbanen på Stevns, hvor man har været nødsaget til at tage sæder ud af toget for at gøre dem lettere og dermed slide mindre på skinnerne.

Regionerne beder derfor nu regeringen om at investere 124 mio. kr. i lokalbanerne årligt i perioden 2021-2026 ved de igangværende infrastrukturforhandlinger.

- På Østbanen er det sidste udkald for at finde pengene til at renovere banen, som er en vigtig livsnerve for mange mennesker. Men alle lokalbanerne får brug for investeringer. Hvis regeringen mener noget med, at man gerne vil skabe bedre sammenhæng mellem land og by og give bedre muligheder for alle danskere, så skal der sættes ind nu, siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

Ud over det akutte behov på Østbanen viser en ny rapport, som Rambøll har lavet for Danske Regioner, at der venter store investeringer forude på de 14 lokalbaner i hele landet. Regionerne har generelt været gode til at vedligeholde banerne med de forhåndenværende midler, men analysen viser tydeligt, at der vil opstå store udfordringer med banernes drift, hvis der ikke tilføres flere midler meget snart.

- Vi har i regionerne gjort alt, hvad der står i vores magt, for at opretholde effektive og attraktive lokalbaner, og det er lykkedes med stor passagerfremgang til følge. Men det står helt klart, at den positive udvikling kun kan fortsætte, hvis vi nu tager fat på store istandsættelser af bl.a. spor, broer og perroner på landets lokalbaner, og det har regionerne ikke mulighed for i de nuværende budgetter, siger Ulla Astman.

I perioden 2021-2035 ventes der ifølge den nye rapport udgifter til investeringer i infrastruktur og nye tog på i alt 8,5 mia. kr., hvoraf hovedparten skal gå til spor og sporombygning. Det skyldes primært, at cirka 75 pct. af sporene i perioden opnår en alder på 40-45 år, hvor det må forventes, at de skal istandsættes. Danske Regioner foreslår derfor også, at staten indgår i en dialog med regionerne om, hvordan udfordringerne løses fra 2027 og fremefter.

 

Læs rapporten her:

 Notat om rapporten: