Gå til indhold

Klima

Grønne hospitaler kræver langsigtede investeringer

Regionerne har sat et ambitiøst mål om at reducere hospitalernes CO2-udledning, så de bliver blandt de mest klimavenlige i Europa. Ny opgørelse viser, at udledningen allerede er faldet med ca. 15 pct., men det kræver vedvarende investeringer at fortsætte i det grønne spor.

Med udspillet ”Grønne hospitaler” satte Danske Regioner i 2020 et mål om at mindske C2-udledningen fra regionernes hospitaler og institutioner med 75 pct. inden 2030.

Som en del af udspillet blev der indført en årlig måling af CO2-udledningen, og den første opgørelse viser, at regionerne allerede er lykkedes med at nedbringe udledningen med knap 15 pct. det første år.

Meget af reduktionen skyldes, at strømmen er blevet renere i perioden, men alle regioner er også i fuld gang med at energirenovere bygninger, sætte solceller op, renovere ventilations- og el-anlæg og generelt sætte turbo på de grønne investeringer.

Den grønne omstilling er dog ikke omkostningsfri, og Danske Regioner vil derfor gøre regeringen opmærksom på, at der fortsat er behov for økonomi til den grønne omstilling ved de igangværende økonomiforhandlinger.

”Den grønne omstilling er utrolig højt prioriteret både i regionerne og hos regeringen, og som offentlig sektor ønsker vi at gå foran og reducere vores klimaaftryk betragteligt. Men grønne investeringer er dyre og strækker sig over flere år, og man skal derfor kunne regne med penge til opgaverne på den lange bane. Derfor beder vi regeringen om også at sætte penge af til grønne anlægsinvesteringer i år,” siger Heino Knudsen, formand for miljø- og ressourceudvalget i Danske Regioner.

Fortsat stort behov

I økonomiaftalen for 2021 blev der som en del af anlægsniveauet på 3,5 mia. kr. afsat 1 mia. kr. til grønne investeringer, og regionerne ser et fortsat stort behov for penge til det grønne, når der bygges og reinvesteres.  

”Regionerne arbejder allerede aktivt med den grønne omstilling af hospitalerne, ligesom vi med en ny fælles indkøbsstrategi har sat endnu mere fokus på grønne indkøb. Det er et fælles ansvar at sikre, at vi når de klimamål, som vi alle sammen er enige om, og derfor ønsker vi, at staten spiller med på denne dagsorden i forhandlingerne,” siger Heino Knudsen.

Regionerne forhandler netop nu med regeringen om økonomiaftalen for 2022. De grønne investeringer er en del af et samlet behov på 5,9 mia. kr. til anlægsinvesteringer i henholdsvis bygninger, it og medico-udstyr, som Danske Regioner har bragt på banen i forhold til forhandlingerne.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere