Gå til indhold

GF21

Stephanie Lose i formandstale: Vi kan være stolte af corona-indsatsen

På Danske Regioners generalforsamling holdt Stephanie Lose i dag sin formandstale. I talen takkede formanden de mange medarbejdere i sundhedsvæsenet, der har hjulpet Danmark gennem corona-krisen, og hun kom også ind på de fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet.

Stephanie Lose holdt i dag sin formandstale på Danske Regioners årlige generalforsamling. Hun benyttede her lejligheden til at sende en stor tak til alle regionale ansatte og folkevalgte, der i mere end et år har kæmpet mod corona-epidemien.

- Jeg vil gerne sende en stor tak til alle vores medarbejdere og ledere, som har ydet en helt formidabel indsats – uanset om de har stået i coronaens frontlinje på hospitalerne, i vaccinations- og testcentrene og laboratorierne, eller om de har knoklet med at afvikle ventelister, købt forsyninger, udviklet nye it-løsninger eller udført nogle af de mange logistik-opgaver, som også hører med til en succesfuld håndtering af epidemien, sagde Stephanie Lose i talen.

Men selvom corona-krisen har vist, at vi lever i et godt og velfungerende land, er der også plads til forbedring, påpegede hun.

- Selvom vi på lange stræk allerede gør det godt, er der også steder, hvor vi kan gøre det endnu bedre. For eksempel skal vi sikre, at borgerne har adgang til nære sundhedstilbud og god lægedækning, og vi er også optagede af, at hele Danmark er dækket af gode muligheder for uddannelse og beskæftigelse – så det er attraktivt at bo og leve i alle dele af landet.

Venter på sundhedsaftale og psykiatriplan

Stephanie Lose benyttede derudover lejligheden til at efterlyse, at regeringen og folketinget snart tager fat på at udforme en sundhedsaftale, der sætter retningen for fremtidens sundhedsvæsen:

- Vores position er stadig den samme: borgerne skal møde et sundhedsvæsen, der sikrer sammenhæng, nærhed og høj kvalitet i udredning og behandling. Og omdrejningspunktet er og skal være dét, der skaber værdi for borgerne. Sundhedsvæsenets aktører er i store træk enige om, hvad der skal til. Fra regering og Folketing har vi brug for klare rammer, en kvalitetsplan med krav til tilbuddene i det nære sundhedsvæsen og investeringer, der løfter den kommunale indsats.

Også regeringens kommende 10-årsplan blev adresseret i Stephanies Loses tale:

- Vi har en stor opgave med at sikre, at borgere med psykiske lidelser, som er og har været i behandling i regionernes tilbud, får den tilstrækkelige hjælp og støtte - både under indlæggelsen og når de udskrives. 10-årsplanen er muligheden for endelig at sidestille psykiatrien med somatikken – med en stabil økonomi, klare kvalitetskrav og rettigheder i hele patientforløbet. Lad os ikke misse den.

Brug for 2,1 milliarder i økonomiaftale

Endelig kom formanden også ind på de igangværende økonomiforhandlinger med regeringen, hvor regionerne har brug for 2,1 milliarder kroner ekstra til at drive sundhedsvæsenet i 2022. Og ifølge Stephanie Lose er der hårdt brug for de ekstra ressourcer:

- Når det gælder sundhed, så forventer vi som borgere, at vi ikke alene kan blive udredt og behandlet inden for kort tid, men også at vi tilbydes de nyeste behandlingsmuligheder og de seneste teknologier på linje med andre lande. Og det, synes jeg faktisk, er en helt fair forventning. Derfor håber jeg, at regeringen i økonomiaftalen for 2022 anerkender dét, som eksperterne bakker op om: at vi i regionerne har behov for det dobbelte af, hvad det demografiske pres tilsiger – simpelthen for at kunne følge med forventningerne og de nye behandlingsmuligheder, afsluttede hun.

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere