Gå til indhold

Psykiatri

8 ud af 10 psykiatriske patienter er tilfredse med behandlingen

81 procent af patienterne i psykiatrien er tilfredse med den hjælp, de får fra psykiatrien: -Det glæder mig meget, at det store flertal af patienterne er tilfredse, siger formand for Danske Regioners social- og psykiatri-udvalg, Sophie Hæstorp Andersen.

Resultatet af regionernes årlige LUP-måling på psykiatri-området er klar. 8.731 patienter svarede sidste efterår på en stribe spørgsmål om deres behandling. På flere områder er der nu større tilfredshed end i forrige måling, og ingen sammenlignelige områder får dårligere karakterer end i målingen før.

- Vores medarbejdere skal have ros for det gode resultat. Ud over det landsdækkende resultat, viser målingen helt ned på sygehus-, afdelings- og afsnitsniveau, at der kan være forskelle i vurderingerne, og hvor der er behov for en styrket indsats, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Ambulante patienter er mest tilfredse

Ligesom ved tidligere undersøgelser er tilfredsheden blandt patienter, der modtager ambulant behandling, og lavere blandt indlagte patienter.

Fx er der nu overordnet set større tilfredshed blandt voksne i ambulant behandling i forhold til året før, og flere svarer, at personalet ved behov i højere grad kontakters hjemkommune i forhold til tidligere.

- Det er glædeligt, for det er vigtigt, at behandlingen er sammenhængende, siger Sophie Hæstorp Andersen. Så dén vej skal vi videre ad, påpeger hun.

Høj forældretilfredshed

Også en del af de pårørende er blevet spurgt: 82 procent af 1.498 adspurgte forældre til børn og unge, der fik psykiatrisk behandling i efteråret, var tilfredse.

Højst score får tilfredshed med at personalet er venligt og imødekommende, mens færre oplever, at der er én læge, der tager det overordnede ansvar for deres behandling.

- Der er forskel på og områder, hvor det går godt eller mindre godt. Hospitalerne kan bruge tallene til målrettede indsatser på udvalgte områder for på opnå endnu mere tilfredshed næste år, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Samlet størst tilfredshed, 1-5 (5=meget stor tilfredshed):

  • Personalet er venligt og imødekommende: 4,56
  • Jeg er alt i alt tilfreds: 4,22
  • Jeg kan komme i kontakt med personalet ved behov: 4,21

Samlet lavest tilfredshed:

  • Én læge tager et overordnet ansvar for mit samlede forløb: 3,84
  • Personalet taler med mig om, hvad jeg kan gøre for at få det bedre: 4,01
  • Jeg er med til at træffe beslutninger om undersøgelse/behandling: 4,05

 

Læs blot:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere