Gå til indhold

Dimensioneringsplan skal understøtte adgang til speciallæger i hele landet

Sundhedsstyrelsen er på vej med en plan for dimensionering af speciallægeuddannelserne. Danske Regioner lægger vægt på, at planen modvirker udfordringen med, at der mangler speciallæger i yderområderne af Danmark, og at der samtidig er mangel på speciallæger indenfor visse specialer som f.eks. psykiatri og neurologi.

Den kommende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen skal være med til at sikre god lægedækning i hele landet. For alle danskere - også uden for de store byer – skal have adgang til en praktiserende læge. Ligesom vi skal understøtte, at der uddannes tilstrækkeligt med læger i alle specialer, så alle danskere har adgang til de relevante speciallæger på hospitalerne. Det mener formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose:

- Dimensioneringsplanen må og skal bidrage til at trække Danmark i retning af et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor danskerne har lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, uanset hvor i landet de bor.

Ubesatte stillinger skal være førsteprioritet

Allerede i dag er der ubesatte uddannelsesstillinger. I 2019 og 2020 lykkedes det aldrig at besætte henholdsvis 88 og 106 uddannelsesstillinger. Og problemerne rammer især de områder af landet, hvor lægedækningen i forvejen er et problem, og de specialer, hvor der i forvejen mangler speciallæger. Derfor er det først og fremmest Danske Regioners ønske, at det stigende antal nyuddannede læger, som i disse år forlader universiteterne, skal bidrage til at besætte de ubesatte uddannelsesstillinger.

- Det duer ikke – som Lægeforeningen foreslår – bare at skrue op for antallet af uddannelsesstillinger i den situation, vi er i nu. Det må ske gradvist i takt med at uddannelsesstillingerne besættes. Slår vi for mange uddannelsesstillinger op, så bliver de populære specialer og stillingerne i de større byer stadig besat, mens udfordringerne med at rekruttere forværres i de specialer og geografier, der i forvejen er ramt, siger Stephanie Lose og fortsætter:

- Hvis vi skal have læger til også at søge de specialer, hvor vi reelt mangler speciallæger, og søge de områder af landet, hvor vi helt generelt mangler læger, så er det samlede udbud af uddannelsesstillinger og deres placering et væsentligt værktøj.

Uddannelse af speciallæger skal matche fremtidens behov

Danske Regioner ser gerne, at så mange læger som muligt får en uddannelse som speciallæge. Og at uddannelsen af speciallæger matcher behovet i fremtidens sundhedsvæsen. I de senere år har den demografiske udvikling ændret borgernes - og dermed sundhedsvæsenets behov. For eksempel har det stigende antal ældre borgere og borgere med kroniske eller psykiske sygdomme skabt et stigende rekrutteringsbehov for speciallæger inden for psykiatri, neurologi, radiologi, geriatri og lungemedicin. Samtidig er behovet for andre specialer faldet.

- Det er vores udgangspunkt, at så mange læger som muligt bliver speciallæger, selvom vi af og til bliver taget til indtægt for det modsatte synspunkt. Det er dog helt afgørende, at speciallægerne uddannes både i de geografier og de specialer, hvor der er brug for dem, siger Stephanie Lose.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Natacha Jensen, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
M: 4020 1987
E: nje@regioner.dk

Emma Skjold Lindegaard, presserådgiver
Kommunikation
M: 2119 9862
E: eli@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder