Gå til indhold

COVID-19

Lige så mange danskere kom i kræftpakkeforløb på trods af Corona

Lige så mange danskere kom i et kræftpakkeforløb under COVID-19 som tidligere. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, der har sammenlignet tal for 2020 med 2018.

Netop offentliggjorte tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at knap 25.000 kræftpakkeforløb blev iværksat i 2020. I 2018 var tallet næsten det samme, nemlig 24.113.

- Tallene tyder på, at sundhedsvæsenets store indsats for at prioritere kræftbehandlinger trods COVID-19 i store træk er lykkedes. Det er en meget glædelig nyhed, for kræft er en alvorlig sygdom, som regionerne -sammen med mange andre livstruende sygdomme - har haft fokus på at skulle behandle på trods af, at COVID-19 har trukket veksler på sundhedsvæsenet, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Nedlukningen kan ses i tallene

Selvom aktiviteten på årsplan var på samme niveau i 2020 som i 2018, skete der et fald i antallet henvisninger i 2. kvartal 2020 i forbindelse med den første nedlukningen af samfundet. Faldet i aktiviteten blev dog indhentet senere på året.

Faldet i aktiviteten på kræftpakkeområdet skal ses i sammenhæng med, at der i marts og april 2020 skete en markant nedgang i antallet af henvendelser til almen praksis. Almen praksis havde i 2019 normalt mellem 800.000 og 1 million henvendelser per uge, men under nedlukningen var der i nogle uger kun 700.000 henvendelser. Fordi almen praksis er en vigtig del af den tidlige opsporing af kræft, kan det kortvarige fald i henvendelser altså hænge sammen med faldet i henvisninger til kræftpakkeforløb. Sidstnævnte blev som beskrevet indhentet igen over året.

- Selvom tallene generelt er rigtig positive, så betyder faldet i henvisninger i ugerne under den første nedlukning dog stadig, at der er tilfælde af kræft, som blev opdaget senere, end de ellers ville være blevet, siger Stephanie Lose og fortsætter:

- Under sidste forårs nedlukning satte vi tidligt fokus på, at danskerne skulle vide, at de trods COVID-19 kunne henvende sig hos egen læge, hvis de havde mistanke om kræft eller andre sygdomme. Det ser heldigvis ud til at have haft en effekt, og det er glædeligt, at vi fik indhentet faldet i henvisninger til kræftpakkeforløb i forbindelse med nedlukningen.

Sundhedsstyrelsen har sammenlignet kræftpakkeforløb for 2020 med 2018, fordi Landspatientregisteret har gennemgået en større opdatering i 2019.

Læs mere