Gå til indhold

Forebyggelse

Regionerne giver 6,8 mio. til forskning i forebyggelse

Syv projekter får i år penge fra den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse. - Antallet af danskere med kronisk sygdom og psykiske lidelser stiger, så det er vigtigt, at vi bliver klogere på, hvordan vi bedst prioriterer forebyggelsesindsatsen, siger formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach.

Hun pointerer, at viden om målrettet forebyggelse kan hjælpe til at undgå sygdom og øge livskvalitet. Samtidig kan samfundet spare store udgifter til behandling af syge. -Vi skal vide mere om, hvilke indsatser der virker, så flere borgere undgår at blive syge – eller undgår at deres sygdomme udvikler sig.

- Vi skal nå nældens rod. Målet med forskningsmidlerne er, at danskerne får flere sunde leveår, og det er de 6,8 mio. kr. et væsentligt bidrag til, siger Karin Friis Bach.

Forskning skal hjælpe gravide

Hun fremhæver et af de syv projekter, der har fokus på gravides evne til at forstå og anvende sundhedsinformation. Projektet HeLP vil bl.a. undersøge, i hvor høj grad de gravides viden og sundhedsvaner har betydning for, om deres fødsel sættes i gang eller ej, og om de får epiduralblokade. Projektet vil også undersøge, hvordan den præcise sammenhæng er i forhold til graviditetsdiabetes og svangerskabsforgiftning. Studiet skal danne baggrund for nytænkning af målrettede indsatser til især sårbare gravide.

- Det er vigtigt at sætte ind her, særligt fordi vi de senere år har oplevet flere gravide med kronisk sygdom, psykiske lidelser og sociale problemer, der kan få betydning for deres fødsel og deres families sundhed, siger Karin Friis Bach.

HeLP studiet er et bredt samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Steno Diabetes Center København og Aarhus Kommune.

Bred pallette af indsatser

- Fælles for alle forskningsprojekterne er, at de bidrager til, at de knappe midler i sundhedsvæsenet bliver brugt med omtanke, så vi får mest mulig sundhed for pengene. Vi skal selvfølgelig behandle sygdomme, når de opstår, men det er samtidig meget vigtigt, at vi anstrenger os for at undgå, at sygdommene overhovedet opstår, siger Karin Friis Bach.

De seks andre forskningsprojekter, der får støtte i år, handler om:

Fedme blandt børn

Internetbaseret hjælp til hjertepatienter med angst og depression

Betydningen af at skizofrene har tilknytning til arbejdsmarkedet

Frivillige brobyggeres indsats for lighed i sundhed

Betydningen af rådgivning om HPV og vaccination på skoler, og

Hvordan man får deltagere i kommunale motionstilbud til at fortsætte de gode vaner, når kurserne stopper. Læs mere:

 

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Lars Gaardhøj: Kære folketing. Tag debatten om en teknologifond for et sundere Danmark

"Handling nu er nødvendig, for der står en kæmpe udfordring og banker på." Sådan skriver 2. næstformand i Danske Regioner om arbejdskraftudfordringen i sundhedsvæsenet og kommer med bud på løsning fra DI og Danske Regioner.

Læs mere

Regionerne vil give gravide med rusmiddelforbrug bedre hjælp

For tidligt fødte babyer, abstinenser, misdannelser, lav fødselsvægt, retardering, adfærdsforstyrrelser og omsorgssvigt. Listen af skader og mistrivsel hos nyfødte som følge af mødre, der har et skadeligt rusmiddelforbrug under graviditeten er lang. Derfor ønsker Danske Regioner at etablere specialiserede døgnpladser til de gravide.

Læs mere

Ensartet adgang til undersøgelser skal styrke tidlig opsporing af kræft

Fra og med denne måned kan praktiserende læger på tværs af landet henvise patienter med vage symptomer til de samme typer billeddiagnostiske undersøgelser, når de som led i deres udredning har behov for at udelukke, at der kan være tale om kræft eller anden alvorlig sygdom.

Læs mere

Sundhedsaftalen sikrer mere kvalitet i det nære sundhedsvæsen

Der er mange gode elementer i den nye sundhedsaftale – blandt andet bliver en kvalitetsplan nu til virkelighed. Så det er bestemt en sundhedsaftale, der peger i den rigtige retning. Men på flere områder mangler der konkret handling eller den nødvendige økonomi for at få ambitionerne til at flyve, mener Danske Regioner.

Læs mere