Gå til indhold

Regionalvalg

Valgets betydning for Danske Regioner

Fordelingen af mandater til bestyrelsen i Danske Regioner tegner sig nu efter regionalvalget d. 16. november 2021. Den nye bestyrelse konstituerer sig i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling d. 24. marts 2022, hvor der bl.a. vælges formand og næstformand.

Mandatfordelingen afgøres på baggrund af partiernes landsdækkende stemmeandel. Dermed tegner der sig nu et billede af, hvordan den 17 mand store bestyrelse i Danske Regioner bliver sammensat de næste fire år.

 

Med forbehold for fintælling, ser den forventede fordeling sådan ud: 

A - Socialdemokraterne: 6

B - Radikale: 1 

C - Konservative: 3

F - SF: 1

V - Venstre: 5

Ø - Enhedslisten: 1

 

 

Partierne vælger på Danske Regioners generalforsamling d. 24. marts 2022, hvem der skal i bestyrelsen svarende til det antal mandater, deres samlede stemmetal berettiger til. De første mandater fra hvert parti tildeles de regionsrådsformænd, som er valgt for det pågældende parti.