Gå til indhold

Sundhedsdata og -IT

Digitaliseringspartnerskabets anbefaling: Sundhedsområdet som digitale frontløbere

I dag afleverede Digitaliseringspartnerskabet 46 anbefalinger til, hvordan digitaliseringen styrker både velfærd og vækst. Et af hovedområderne er, at sundhedsområdet skal ses som digitale frontløbere.

Regeringens inviterede eksperter fra det private og offentlige Danmark har peget på syv temaer, og et af dem er, at data og teknologi er nøglen til en sundere befolkning. Regionerne har deltaget i Digitaliseringspartnerskabets arbejde og også i anbefalingen af, at sundhedsområdet skal ses som Danmarks digitale frontløber.

- I regionerne ved vi godt, at vi står vi over for en ny tid med udfordringer, som også kræver nye løsninger. Antallet af ældre stiger, flere danskere har kroniske sygdomme, mange oplever manglende sammenhæng i deres behandlingsforløb og vi mangler hænder. Jeg er glad for, at Digitaliseringspartnerskabet slår fast, at der er brug for en særskilt investeringsramme til modernisering af det offentlige digitales infrastruktur. For vi har både brug for at styrke vores digitale fundament og bygge ovenpå med nye løsninger for fortsat at levere kvalitet og effektivitet, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, og takker for arbejdet i partnerskabet, som har været både bredt inddragende og inspirerende. 

Sundhedsområdet er blandt de første 

Sundhedsvæsenet har i forvejen en høj grad af digitalisering og har været blandt de første til både at digitalisere daglige opgaver og udvikle nye løsninger. Dertil kommer, at Danmarks mængde af sundhedsdata, bl.a. som følge af vores personnummersystem, er uden sammenligning.

Digitaliseringspartnerskabet vurderer, at den høje digitaliseringsgrad ikke alene skaber bedre behandlinger og kan hjælpe på manglen på sundhedspersonale. Den kan også trækker både forskning og virksomheder til landet og skaber ny viden, vækst og arbejdspladser.

Som digital frontløber skal sundhedsområdet fortsætte vores fokus på de områder, hvor fx kunstig intelligens, robotteknologi og digital selvmonitorering allerede har vist potentiale, - som i kræftbehandlingen, ortopædkirurgi, kronikerområdet og i psykiatrien. Det samme gælder administrationsopgaver, håndtering af prøver og svar til diagnosticering og nogle plejeopgaver. Digitale løsninger kan skabe bedre sammenhæng mellem sektorer, mere skræddersyede patientforløb og muligheder for hjemmebehandling.

Samarbejde for at komme i mål 

I udarbejdningen af partnerskabets anbefalinger har regionerne også haft fokus på forudsætninger for digitaliseringen. Udviklingen kræver cyber- og informationssikkerhed, tillid til data og medarbejdere med nye digitale kompetencer i den offentlige sektor.

Regionerne har også spillet en rolle i anbefalinger vedrørende digital innovation, offentligt-privat samarbejde, udbudsprocesser og grøn omstilling.

- Med den grønne omstilling har offentlige og privat aktører, måske i højere grad end nogen sinde før, de samme mål. Derfor skal vi arbejde tættere sammen, så vi har flere hænder på kogepladen fra ide til implementering. Vi skal have flere fora, flere fællesprojekter, og vi skal sammen udrydde unødvendige reguleringer, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger skal nu indgå i regeringens ny samlede strategi, som skal styrke digitaliseringen – og med sundhedsområdet som frontløbere – styrke vores sundhed og vækst, skabe flere leveår for danskerne og mindre ulighed i sundhed.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

 

Læs mere

Relaterede nyheder

Debat: På høje tid vi sikrer sundhedsvæsenet mod cyberkrig

Krigen raser, også i cyberspace. Fremmede magter og kriminelle vil volde skade på vores sundhedsvæsen. Der er brug for særskilt finansiering til øget cybersikkerhed, ellers kan pengene fremadrettet alene tages fra patientbehandlingen.

Læs mere

Regionerne ønsker særskilte midler til hospitalernes cyberforsvar

Cybertruslen mod hospitalerne er forværret med Ruslands invasion af Ukraine. Danske Regioner opfordrer regeringen til at afsætte særskilt finansiering til cyberforsvar af sundhedsvæsenet i den økonomiske aftale for 2024. Ellers skal pengene fremadrettet tages fra patientbehandlingen, siger 2. næstformand for Danske Regioner, Lars Gaardhøj.

Læs mere

Debat: Sundhedsvæsenet har brug for en teknologifond til at frigøre arbejdskraft

Teknologi og kunstig intelligens spiller en central rolle i udviklingen af et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen. Danske Regioner og Dansk Industri vil etablere en teknologifond, som kan frigøre arbejdskraft, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i Børsen.

Læs mere

Optikerbutikker skal hjælpe sygehusene med at screene patienter

Danske Regioner starter et forsøg, hvor 5-10 optikerbutikker bliver sluse mellem borgerne og hospitalernes øjenafdelinger. ”Det er en helt ny måde at tænke offentlig sundhed”, på siger formanden for Danske Regioner udvalg for det nære sundhedsvæsen, Christoffer Buster Reinhardt.

Læs mere