Gå til indhold

Nyt råd skal komme med bud på, hvordan praktiserende lægers honorarstruktur kan moderniseres og forenkles

De praktiserende læger og regionerne har aftalt at nedsætte et uafhængigt råd, der skal komme med forslag til en reform af honorarmodellerne i aftalen om almen praksis.

Rådet skal afrapportere i foråret 2023, og dets konklusioner vil herefter blive drøftet af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings – og Takstnævn (RLTN) med henblik på næste aftalefornyelse.

PLO’s formand Jørgen Skadborg håber, at en forenkling af honorarmodellerne kan lette hverdagen for de praktiserende læger og sikre, at patienter med de største behov bliver tilgodeset.

- Min ambition er, at PLO’s medlemmer får en mere ubureaukratisk hverdag med en mindre kompliceret honorarstruktur, og dermed også et bedre arbejdsmiljø i klinikkerne. Samtidig skal vi sikre, at honorarstrukturen understøtter, at der ydes den største indsats til de patienter, der har de største behov. Sådan er det ikke altid i dag, siger Jørgen Skadborg.

Næstformanden for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), Bo Libergren, udtrykker håb om, at modernisering og forenkling af strukturen kan styrke samarbejde og opgavevaretagelse på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet.

- Det er vigtigt, at honorarstrukturen understøtter den bedste behandling for patienterne. Almen praksis er en hjørnesten i sundhedsvæsenet, og samarbejde og koordination med det øvrige sundhedsvæsen er helt centralt for, at patienter kan opleve smidige forløb og undgå unødige indlæggelser på sygehuset. Jeg ser meget frem til at modtage rådets forslag, siger Bo Libergren fra RLTN.

Parterne er herudover enige om, at en forenkling af honorarmodellerne bør mindske risikoen for ukorrekt brug af overenskomsten og gøre det mere entydigt og klart, hvordan de forskellige ydelser skal bruges.

Rådets formand bliver Leif Vestergaard Pedersen, der blandt meget andet er tidligere administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse og nuværende formand for Det Etiske Råd. Der oprettes et selvstændigt sekretariat, som ledes af Frank Ingemann Jensen. Han var indtil sidste år afdelingschef i Region Syddanmark, blandt andet med ansvar for almen praksis.

Rådet vil udover formanden bestå af to eksperter, tre praktiserende læger og tre medlemmer med erfaring med administration af den nuværende ordning.

 

FAKTA
Sådan bliver rådet sammensat:

Medlemmer med ekspertise inden for sundhedsøkonomi og forskning:

  • Leif Vestergaard (formand)
  • Mickael Bech, Forsknings- og Analysechef i VIVE
  • Jens Søndergaard, leder af Forskningsenheden for almen praksis i Odense og Esbjerg

Medlemmer med erfaring med at praktisere inden for overenskomstområdet:

  • Helle Skou, praktiserende læge, Nibe.
  • Christian Rosendahl, praktiserende læge, Kolding.
  • Bo Theilgaard, praktiserende læge, Præstø

Medlemmer med erfaring med administration af den nuværende struktur:

  • Carsten Haugaard Kvist, kontorchef for Nære Sundhedstilbud, Region Nordjylland
  • Mette Jensen, økonomidirektør og direktøransvar for praksisområdet, Region Midtjylland
  • Anne Jastrup Okkels, hospitalsdirektør Herlev og Gentofte Hospital
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Bo Libergren,
Næstformand for løn- og praksisudvalget, regionsrådsmedlem
T
M 29 20 18 00
E bo.libergren@rsyd.dk
Bo Libergren
Relaterede nyheder

Læs mere

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere