Gå til indhold

Regnskab:

Regionerne overholder aftalte økonomiske rammer

Danmarks Statistik offentliggør nu regnskabet for året 2021. Regionerne holder sig inden for de aftalte økonomiske rammer.

Regionernes regnskaber viser, at udgifter til sundhed, hvilket bl.a. inkluderer hospitalsdrift, løn samt medicin og nye behandlinger til patienterne, i 2021 var på 125 mia. kr.

Det er 3,1 mia. mere end oprindeligt aftalt. De ekstra omkostninger kan imidlertid tilskrives udgifter bl.a. på hospitalerne i forbindelse med Covid-19-epidemien. Det er aftalt, at disse udgifter efterfølgende bliver kompenseret af staten.

Derudover har staten kompenseret regionerne særskilt for test, vaccinationer mv. i forbindelse med Covid-19-indsatsen.

Regionerne har opprioriteret psykiatri

Udviklingen fra regnskaberne 2019-2021 viser, at regionerne har opprioriteret psykiatrien og tilført ca. 875 mio. kr. ekstra i perioden, bl.a. som følge af, at der er afsat ekstra finanslovsmidler til området.

Regionerne samlet har brugt 9,8 mia. kr. på psykiatrien i 2021.

Budgetterne til regional udvikling er overholdt

Regnskabet viser også, at regionerne i 2021 har brugt 2,6 mia. på regional udvikling.

Det dækker over udgifter til kollektiv trafik fx regionale busruter og privatbaner, indsatsen mod jordforurening mv.

Budgetterne på området er dermed også overholdt.

Pres på investeringer til byggerier og teknologi

Regionerne har foretaget investeringer for 3,7 mia. kr. i byggerier, medicoudstyr og IT i 2021, hvilket samlet set svarer til det aftalte niveau.

Alle regioner har dog behov for ekstra investeringer og renovering af den store bygningsmasse, som ikke er en del af de såkaldte kvalitetsfondsbyggerier samt til teknologi og digitalisering.

Færdiggørelsen af de planlagte kvalitetsfondsbyggerier fortsætter i regionerne, og afløbet fra disse er på godt 4,1 mia. kr. i 2021. Det er 148 mio. mere, end det var forventet ved årets start.

Hvis du vil vide mere

Kontakt:

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Digital diagnosticering skal op i galop

Fra tøven til tempo. It-systemer inden for diagnostik på regionernes hospitaler er et af de steder, hvor vi bør få digitalisering og ny teknologi op i fart med massive investeringer, skriver Danske Regioners 2. næstformand, Lars Gaardhøj.

Læs mere

Regioner i økonomiforhandlinger: Sundhedsvæsenet skal have penge til meget mere end demografi

Det er ikke nok alene at give penge til at dække den demografiske udvikling, for det vil reelt betyde, at kvaliteten ikke følger med udviklingen. Det er et af budskaberne fra Danske Regioner i dag, når de mødes med finansministeren for at indlede forhandlinger om økonomien for regionerne i 2023.

Læs mere

Vi skal placere ungdomsuddannelser med omtanke

Aktuelt forhandles der på Christiansborg om nye udbud af ungdomsuddannelser. Danske Regioner og Landdistrikternes Fællesråd deler til fulde ambitionen om, at alle unge på tværs af landet skal have adgang til en ungdomsuddannelse tæt på deres hjem. Men der ligger også en særskilt opgave i at fastholde de ungdomsuddannelser, der allerede i dag ligger uden for de større byer.

Læs mere

De fleste unge får plads på det gymnasium, de har søgt

Også i år får langt de fleste unge – nemlig 93,5 pct. – plads på deres foretrukne gymnasium. Det viser årets opgørelse fra Danske Regioner. Regionerne har haft god dialog med gymnasierne om at tilpasse kapaciteten, så uddannelsesmulighederne til unge i hele landet bevares.

Læs mere