Gå til indhold

Regnskab:

Regionerne overholder aftalte økonomiske rammer

Danmarks Statistik offentliggør nu regnskabet for året 2021. Regionerne holder sig inden for de aftalte økonomiske rammer.

Regionernes regnskaber viser, at udgifter til sundhed, hvilket bl.a. inkluderer hospitalsdrift, løn samt medicin og nye behandlinger til patienterne, i 2021 var på 125 mia. kr.

Det er 3,1 mia. mere end oprindeligt aftalt. De ekstra omkostninger kan imidlertid tilskrives udgifter bl.a. på hospitalerne i forbindelse med Covid-19-epidemien. Det er aftalt, at disse udgifter efterfølgende bliver kompenseret af staten.

Derudover har staten kompenseret regionerne særskilt for test, vaccinationer mv. i forbindelse med Covid-19-indsatsen.

Regionerne har opprioriteret psykiatri

Udviklingen fra regnskaberne 2019-2021 viser, at regionerne har opprioriteret psykiatrien og tilført ca. 875 mio. kr. ekstra i perioden, bl.a. som følge af, at der er afsat ekstra finanslovsmidler til området.

Regionerne samlet har brugt 9,8 mia. kr. på psykiatrien i 2021.

Budgetterne til regional udvikling er overholdt

Regnskabet viser også, at regionerne i 2021 har brugt 2,6 mia. på regional udvikling.

Det dækker over udgifter til kollektiv trafik fx regionale busruter og privatbaner, indsatsen mod jordforurening mv.

Budgetterne på området er dermed også overholdt.

Pres på investeringer til byggerier og teknologi

Regionerne har foretaget investeringer for 3,7 mia. kr. i byggerier, medicoudstyr og IT i 2021, hvilket samlet set svarer til det aftalte niveau.

Alle regioner har dog behov for ekstra investeringer og renovering af den store bygningsmasse, som ikke er en del af de såkaldte kvalitetsfondsbyggerier samt til teknologi og digitalisering.

Færdiggørelsen af de planlagte kvalitetsfondsbyggerier fortsætter i regionerne, og afløbet fra disse er på godt 4,1 mia. kr. i 2021. Det er 148 mio. mere, end det var forventet ved årets start.

Hvis du vil vide mere

Kontakt:

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Nu kan du nemt finde din ørelæge og andre speciallæger på Min Læge-appen

Næsten to millioner danskere går hvert år til øjenlæge, ørelæge, psykiater eller anden praktiserende speciallæge. En aftale mellem Foreningen af Praktiserende Speciallæger og Danske Regioner sikrer, at du nu kan finde den speciallæge, du har brug for, på Min-Læge-appen.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Debatindlæg: Kære nye regering: Regionerne har en vigtig rolle at spille i den kommende nationale klimatilpasningsplan

1,8 meter. Så meget kan havet omkring de danske kyster stige frem mod år 2150. Det viser en ny analyse fra GEUS. Det kan lyde som en udfordring, der ligger langt ude i fremtiden, men så lang tid har vi ikke til at forberede os.

Læs mere

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere