Gå til indhold

Udvidet behandlingsansvar

Flere regioner påtager sig ansvaret for patienter efter udskrivelse

En ordning, hvor hospitalerne får ansvar for behandlingen af ældre og sårbare patienter i 72 timer efter, at de er udskrevet, breder sig til flere regioner. Det er ét blandt flere regionale initiativer, der skal sikre sammenhængende forløb for borgerne og styrke behandlingen i det nære.

- I regionerne vil vi sikre en mere sammenhængende behandling, når ældre og sårbare patienter udskrives til kommunal pleje, siger formanden for Danske Regioners Udvalg for det nære sundhedsvæsen, Christoffer Buster Reinhardt. 

- Vi ved, at mange ældre danskere genindlægges kort tid efter, at de er udskrevet fra hospitalet.  Det skal vi gøre noget ved. Med det her initiativ skaber vi en tættere sammenhæng til kommunen og kan tage hurtigt fat på de problemer, der måtte opstå efter at patienterne er udskrevet, siger Christoffer Buster Reinhardt

Hurtig hjælp fra specialister på hospitalet

Det udvidede behandlingsansvar betyder, at hjemmesygeplejen i kommunerne og den praktiserende læge får råd og vejledning fra hospitalerne, hvis de har spørgsmål om behandlingen efter udskrivelsen. Lægen på hospitalet, der kender til patientens indlæggelse, har ansvaret tre døgn efter udskrivning. Før lå det hos den praktiserende læge, der nu overtager ansvaret efter de 72 timer.

- At hospitalerne har 72 timers behandlingsansvar betyder, at de tager et større ansvar for patienternes forløb efter udskrivelsen. Det giver større tryghed for patienterne og deres pårørende, fordi vi har større fokus på kontinuitet og kvalitet i behandlingen, siger udvalgsformanden fra Danske Regioner.

Tekst fortsætter under billede

Buster citat NYHED

De gode erfaringer bredes ud

Initiativet begyndte i Region Hovedstaden. Her har regionen i løbet af 2022 bredt ordningen ud på hospitalerne, så den nu gælder for patienter, der udskrives til plejecentre, midlertidige pladser eller får sygepleje i eget hjem. Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland har allerede besluttet at indfase lignende ordninger, hvor hospitalerne beholder behandlingsansvaret 72 timer efter udskrivning.
Og Region Midtjylland har en ordning med udvidet behandlingsansvar på udvalgte områder og overvejer ligeledes 72-timers-modellen.

- Vi ser en udvikling, hvor alle regioner arbejder med at styrke sammenhængen for patienterne og brede de gode erfaringer ud. Det er jeg rigtig glad for, siger Christoffer Buster Reinhardt.  

Mere sammenhængende behandling

Regionerne arbejder også på en stribe andre områder med at styrke det nære sundhedsvæsen og lade specialisterne på hospitalerne stå til rådighed for personalet udenfor sygehusene. Det gælder fx i forhold til de praktiserende læger, hvor alle regioner har indført såkaldt specialistrådgivning. Det betyder, at de praktiserende læger har en hotline til kollegerne på hospitalet, når de skal have et godt råd om behandlingen af en patient. Det forbedrer behandlingen og sikrer, at flere kan behandles tæt på hjemmet.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Naja Warrer Iversen, vicedirektør
Direktion
M: 3023 3123
E: nwi@regioner.dk

Pressekontakt:
M: 5151 1818
E: pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Christoffer Buster Reinhardt,
Formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen, regionsrådsmedlem
T
M 51 26 99 26
E christoffer.buster.reinhardt@regionh.dk
Bestyrelsesmedlem  og formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen Christoffer Buster Reinhardt
Relaterede nyheder

Læs mere