Gå til indhold

Palliativ behandling

Regionerne etablerer ny uddannelse i palliation: Flere læger skal dygtiggøres indenfor palliation

Som led i at forbedre den palliative behandling oprettes et nyt uddannelsesforløb. Det betyder, at endnu flere læger bliver dygtige til at behandle mennesker den sidste tid.

Regionerne etablerer en ny uddannelse i palliation, så læger kan uddannes til fagområdespecialister i palliativ medicin i Danmark. Ambitionen er, at uddannelsen skal strække sig over to år og allerede kan udbydes fra efteråret 2022. Der vil være cirka 30 pladser.

Uddannelsen etableres som et supplement til den nordiske uddannelse, hvor Danmark har otte pladser.

– Den nye uddannelse er et vigtigt skridt på vejen for at den palliative indsats i sundhedsvæsenet. Jeg er rigtig glad for, at vi nu får uddannelsen sat i søen, så vi kan forøge antallet af læger med specialistviden inden for palliation. Dermed sikrer vi, at vi giver mennesker den bedst mulige sidste tid i livet, siger Karin Friis Bach, der er formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Behov for et bredt uddannelsesfokus og løft af den basale palliation

Uddannelsen af flere specialister kan ikke stå alene. Der er først og fremmest brug for udvikling og understøttelse af den palliative indsats i primærsektoren.

I regionerne mener vi, at alle skal kunne forvente, at egen læge, plejehjem, de behandlende afdelinger også tager hånd om denne del af forløbet/livsfasen, og har livskvalitet og lindring i fokus. Hvis patienten har komplekse palliative behov, skal patienten henvises til et specialiseret tilbud.

- Målgruppen for uddannelsen er i første omgang medarbejdere, der skal uddannes til specialister på området. Vi skal dog se på, om vi senere kan udvide med fx modultilgang for læger, der ikke arbejder med specialiseret palliation, men har brug for et kompetenceløft fx praktiserende læger, siger Karin Friis Bach.

Palliation styrkes på flere områder

Etableringen er uddannelsen sker i forlængelse af Danske Regioners position for den palliative indsats fra august 2020.

Heri indgår 15 anbefalinger for at styrke den palliative indsats i hele sundhedsvæsenet, som bl.a. handler om bryde tabuet om døden i sundhedsvæsenet, samt at gøre op med uligheden i hvem der får tilbudt lindrende behandling. En vigtig og nødvendig indsats på et område, som berører mange mennesker.

- Hvis vi for alvor skal gøre en forskel og skabe mere lighed, så skal palliation have et langt større fokus hos alle sundhedsprofessionelle, der arbejder med alvorligt syge, døende eller alderdomssvækkede. Her har vi behov for at også uddannelsesinstitutionerne støtter op, siger Karin Friis Bach.

Uddannelsen etableres på baggrund af arbejde i en arbejdsgruppe, der har bestået af repræsentanter fra de fem regioner, Danske Regioner samt Dansk Selskab for Palliativ Medicin (DSPAM).

Læs mere:

Billede af Karin Friis Bach med citatet: Den nye uddannelse er et vigtigt skridt på vejen for den palliative indsats i sundhedsvæsenet. Jeg er rigtig glad for, at vi nu får uddannelsen sat i søen, så vi kan forøge antallet af læger med specialistviden inden for palliation. Dermed sikrer vi, at vi giver mennesker den bedst mulige sidste tid på livet.