Gå til indhold

Økonomi og styring

Danske Regioner og DI: Ny fond og partnerskab skal revolutionere sundhedsvæsnet

I en fælles vision foreslår Danske Regioner og Dansk Industri (DI) at etablere en offentlig-privat fond, der over ti år skal finansiere en transformation af sundhedsvæsnet. Målet er via teknologi og offentlig-privat samarbejde at løse den demografiske udfordring med stadigt flere ældre borgere, der har behov for pleje og behandling, og stadigt færre hænder til at tage sig af dem.

(Nyheden fortsætter under billedet)

 

Både Danske Regioner og Dansk Industri er positive over for sundhedsreformen, som et samlet Folketing vedtog den 20. maj. Men de to organisationer er også enige om, at reformen ikke er nok til i de kommende år at løse sundhedsvæsnets enorme udfordringer, især med et stærkt stigende antal ældre borgere, flere  borgere med kroniske sygdomme og færre ansatte til at tage sig af dem.

Derfor foreslår parterne nu en stor offentlig-privat fond, som skal transformere sundhedssektoren. Ny teknologi og tættere samarbejde mellem det offentlige og private bliver centrale elementer.

- Arbejdskraftudfordringen i Danmark er åbenlys. Og sundhedsvæsenet er bestemt ikke nogen undtagelse. Derfor er der behov for et markant gearskifte i udviklingen af nye teknologiske og digitale løsninger, for at vi også om fem til ti år kan tilbyde behandling af høj kvalitet som i dag – dog med brug af færre hænder. Vi skal have flere spillere på banen for at finde på de bedste løsninger, og derfor mener vi, at en teknologifond med et offentligt-privat samarbejde er den helt rigtige løsning, siger formand for Danske Regioner Anders Kühnau (S).

”Fonden for et sundere Danmark” er arbejdstitlen på fonden, som er tænkt som et uafhængigt organ med en ledelse, der selv kan drive udviklingsprojekter uden politisk indblanding. Fonden skal drive udvikling, implementering og skalering af løsninger med fokus på den store udfordring i sundhedsvæsnet omkring mangel på arbejdskraft. Drift eller lokale løsninger på enkelte sygehuse får ikke støtte – kun nye løsninger, som er med til at transformere måden, som sundhedsvæsenet arbejder på og som kan rulles ud i hele landet. Etablering af fonden vil kræve en initial statslig investering. Men det er tanken at private investorer som erhvervsdrivende fonde og institutionelle investorer også skal lægge penge i fonden.

- Fonden skal gentænke sundhedsvæsnet. Via teknologi og samarbejde med sundhedsvæsnet og private virksomheder kan fonden drive en række udviklingsprojekter, der gentænker hele sundhedsvæsnet til gavn for patienter og ansatte. I fonden kan vi stå sammen om at løse en af Danmarks største samfundsudfordringer på en ubureaukratisk måde, siger adm. direktør i DI Lars Sandahl Sørensen.

Fonden kræver politisk opbakning. Og det er parternes håb, at det første skridt mod etableringen allerede vil indgå i de igangværende økonomiforhandlinger mellem regeringen og Danske Regioner. For problemerne med flere ældre og flere kronikere, samt færre hænder, vil presse sundhedsvæsnet mere og mere. Eksempelvis vil der frem mod 2030 blive 160.000 flere borgere over 80 år, men stadig færre i den arbejdsdygtige alder.

- Vi og politikerne på Christiansborg er nødt til at se i øjnene, at Danmark står med en udfordring, der bare vokser og vokser. Manglen på arbejdskraft vil blive større over de næste ti år. Vi er nødt til at tænke innovativt for at løse udfordringerne, for vi kan ikke automatisk trylle os til en anden demografisk sammensætning. Teknologifonden skal være en væsentlig del af den radikale omstilling, som er nødvendig for at fremtidssikre sundhedsvæsenet, siger Anders Kühnau.

For at få penge fra fonden skal ’arbejdskraftbesparelse’ være et blandt flere hovedkriterier. Men det er afgørende, at de arbejdskraftbesparende teknologier bliver redskaber i en større og fælles vision for fremtidens sundhedsvæsen.

- Vi har behov for kloge investeringer her og nu. Pengene skal gå til anderledes og radikale løsninger, der udvikler og effektiviserer sundhedsvæsnet hurtigt og langt ud i fremtiden - vi kan ikke blive ved med at gøre mere af det samme. Derfor er ’Fonden for et sundere Danmark’ nødvendig, siger Lars Sandahl Sørensen.

Resten af verden står i lignende problemer som det danske sundhedsvæsen. Med forslaget fra Danske Regioner og DI kan Danmark blive foregangsland på fremtidens sundhedsløsninger til gavn for patienter, sundhedspersonale og den danske life science og sundhedsindustri, mener de to organisationer.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Billede af Anders Kühnau.
Relaterede nyheder

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om gennemførelsen af sundhedsreformen

I maj indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om en sundhedsreform, der skal løfte indsatsen i det nære sundhedsvæsen og gøre sundhedsvæsenet mere robust. Nu er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om udmøntningen af de 2,4 mia. kr. samlet frem til 2029 og herefter 340,4 mio. kr. årligt, der blev aftalt med reformen. Desuden er der aftalt udmøntning af en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til op til 25 nærhospitaler.

Læs mere

Stram økonomiaftale for regionerne for 2023 på plads

Natten til fredag indgik Danske Regioner og regeringen en aftale om regionernes økonomi for 2023. Det blev en meget stram aftale, som kun akkurat sikrer dækning af de stigende udgifter i sundhedsvæsnet som følge af den demografiske udvikling. Aftalen betyder desuden, at regionerne må udskyde planlagte byggerier.

Læs mere

Stigende risiko for cyberangreb på sundhedsvæsnet efter krig og corona

Cybersikkerheden i sundhedsvæsnet bør forbedres, for risikoen for angreb er stigende. Flere europæiske lande er blevet ramt af cyberangreb, hvor patienter har fået aflyst behandling, og IT-systemer er blokeret.

Læs mere

Brug for milliarder til modernisering af hospitaler

Ikke alle hospitaler er nye som fx Gødstrup. Faktisk udgør ældre hospitaler 80 procent af hospitalsbygningerne, og flere af dem har brug for modernisering. Regionernes behov for anlægsinvesteringer næste år er 4,6 mia. kr, hvis det nuværende niveau skal opretholdes.
- Vi har virkelig brug for en saltvandsindsprøjtning. Patienterne bør behandles ens, uanset om de besøger et gammelt eller et nyt hospital, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere