Gå til indhold

Vacciner

Ny rapport: Regionerne har bidraget til effektiv vaccineudrulning

Det lykkedes at få vaccineret ca. 4,5 million danskere på ca. 9 måneder under Coronakrisen. Ny rapport udarbejdet af Oxford Research for Sundhedsstyrelsen konkluderer, at vaccineindsatsen mod Covid-19 var meget vellykket.

I slutningen af 2020 stod sundhedsvæsenet i Danmark med en enorm opgave. Danskerne skulle tilbydes vacciner mod Covid-19, og der var derfor behov for effektiv organisering af vaccineindsatsen i hele landet. Det betød blandt andet, at størstedelen af vaccinerne blev foretaget i store regionale vaccinationscentre.

Ifølge rapporten fra Oxford Research har de regionale vaccinationscentre bidraget til en effektiv og organiseret udrulning af vaccinationsindsatsen. Fokus i den regionale indsats har været på at gøre det let for borgerne at tage imod tilbud om vaccination.

 

Derudover fremhæver rapporten regionernes store arbejde for at sikre bemanding på meget kort tid og det tætte samarbejde med kommunerne om at finde egnede lokaler og få de mest sårbare borgere vaccineret. Under stor og bevågenhed fra befolkning og medier lykkedes det de regionale vaccinationscentre at tilbyde høj vaccinetilgængelighed for hele befolkningen, bl.a. ved hjælp af længere åbningstider i både hverdag og weekender

Vaccineudrulning har undervejs i forløbet også været ramt af udfordringer. Blandt andet af usikkerhed omkring vaccineleverancer og af behovet for meget hurtig udvikling af nye IT-løsninger til booking af de mange vaccinetider. Regionerne havde stort fokus på at gøre bookingen let og overskuelig for borgerne, men undervejs var der borgere, som oplevede lang ventetid. På den baggrund konkluderer rapporten, at kritisk IT-infrastruktur skal tildeles flere ressourcer.

Overordnet var den vellykkede vaccineudrulning en holdindsats med en bred vifte af aktører, der samarbejdede om at sikre høj vaccinationsdækning i hele landet. Evalueringen af covid-vaccineindsatsen og de mange erfaringer skal fremadrettet indgå i arbejdet med at udvikle andre nationale vaccineprogrammer.

Evalueringen af covid-vaccineindsatsen og de mange erfaringer skal fremadrettet indgå i arbejdet med at udvikle andre nationale vaccineprogrammer.

Relaterede nyheder

Læs mere:

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere