Gå til indhold

Uddannelse

Regioner er positive over for justering af gymnasieaftale

Danske Regioner bakker op om den tillægsaftale om elevforfordeling, der netop er indgået. Det er positivt, at nærhed til uddannelser nu vægtes højere, og regionerne er klar til at fordele elever på baggrund af transporttid.

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er i dag blevet enige om at justere den politiske aftale om elevfordeling på landets gymnasier, som blev indgået sidste år.

Med justeringen fjernes lodtrækning som fordelingskriterium i fordelingszonerne og erstattes af transporttid, ligesom den maksimale transporttid sænkes fra 60 minutter til 45 minutter hver vej i hele landet.

Det betyder også, at regionerne skal tage hensyn til nærhed, når de fordeler de elever, som ikke har fået en plads via den centrale fordelingsmekanisme. De skal finde en plads på det nærmeste gymnasium, og hvis der ikke er gymnasier med ledig plads inden for 45 minutter, kan regionen hæve antallet af pladser på det gymnasium, hvor ansøgeren vil få kortets transporttid.

Intentionen er, at færre ansøgere, der ikke selv har ønsket det, får en plads langt væk fra deres bopæl, og det er positivt, mener Anders G. Christensen, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Danske Regioner.

- Vi bakker op om den politiske aftale, hvor regionerne i samspil med staten og gymnasierne skal tage hånd om udfordringer på gymnasieområdet. Med denne justering risikerer færre unge en gymnasieplads langt fra hjemmet, og kort transporttid bliver vægtet højere. Samtidig bliver valgmulighederne mere gennemsigtige for de unge, fordi der ikke trækkes lod om pladserne. Det tager vi positivt imod.

Regionerne har i en årrække peget på behovet for at holde hånden under de små gymnasier i yderområder og dermed sikre unge i hele landet et godt uddannelsestilbud. Og regionerne er allerede godt i gang med at forberede implementeringen af den nye gymnasieaftale fra næste skoleår.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders G. Christensen,
Formand for udvalget for regional udvikling og EU, regionsrådsmedlem
M 20 22 98 06
E andersg@rr.rm.dk
Bestyrelsesmedlem og formand for udvalget for regional udvikling Anders G. Christensen
Relaterede nyheder

Læs mere

Optikerbutikker skal hjælpe sygehusene med at screene patienter

Danske Regioner starter et forsøg, hvor 5-10 optikerbutikker bliver sluse mellem borgerne og hospitalernes øjenafdelinger. ”Det er en helt ny måde at tænke offentlig sundhed”, på siger formanden for Danske Regioner udvalg for det nære sundhedsvæsen, Christoffer Buster Reinhardt.

Læs mere

818 flere sygeplejersker siden juni

Kurven over antallet af sygeplejersker i regionerne er vendt. Fra juni til september 2022 er der sket en fremgang i antallet af sygeplejersker på 818. Ifølge Danske Regioner tyder det på, at faldet i sygeplejersker er stoppet. Og at den massive indsats for at tiltrække og fastholde sygeplejerskerne er begyndt at bære frugt.

Læs mere

Regionerne er klar til at sætte en ny udviklingsdagsorden for sundhedsvæsenet

Hvis vi vil holde fast i et sundhedsvæsen, der bare nogenlunde kan levere på behandlingsbehovet, kræver det vilje til at investere i den radikale innovation af det. Derfor bør sundhedsdagsordenen for en ny regering også være en investerings- og reformdagsorden, mener Danske Regioner.

Læs mere

Debatindlæg: Kære nye regering: Regionerne har en vigtig rolle at spille i den kommende nationale klimatilpasningsplan

1,8 meter. Så meget kan havet omkring de danske kyster stige frem mod år 2150. Det viser en ny analyse fra GEUS. Det kan lyde som en udfordring, der ligger langt ude i fremtiden, men så lang tid har vi ikke til at forberede os.

Læs mere