Gå til indhold

Psykiatri

8 ud af 10 psykiatriske patienter er i høj grad tilfredse

81 procent af over 8.000 patienter i psykiatrien svarer, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med den behandling, de har fået i den regionale psykiatri. Det viser en ny undersøgelse, hvor over 8.300 ambulante og indlagte patienter har svaret på en stribe spørgsmål om deres oplevelser i psykiatrien.

Den samlede tilfredshed ligger på niveau med en tilsvarende måling, der blev offentliggjort sidste år. Størst tilfredshed er der med personalet, som patienterne mener er venligt og imødekommende. På en skala fra ét til fem, med stigende tilfredshed jo højere score, får personalet karakteren 4,57. Mindst tilfredshed er der, når patienterne bliver spurgt, om der var én bestemt læge, der tog det overordnede ansvar for deres behandling. Her er scoren 3,90 ud af de maksimale fem point.

Resultat bruges til målrettet indsats

-Det er glædeligt, at 8 ud af 10 i høj grad er tilfredse. Jeg synes, at resultatet er et kæmpe skulderklap til personalet, der i høj grad opfattes som venligt og imødekommende. Sådan siger formanden for Danske Regioners Psykiatri og Socialudvalg, Lars Gaardhøj. Han tilføjer dog, at målet med den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP, naturligvis ikke kun er at fokusere på de områder, hvor resultaterne er bedst:

-Regionerne foretager netop de her store årlige målinger af patienternes oplevelser i sundhedsvæsenet for at vide, hvor der bør sættes ind, så behandlingen kan forbedres netop dér, hvor der er behov for det, siger Lars Gaardhøj. Han tilføjer, at målingen også viser, hvordan hver enkelt hospitalsafdeling klarer sig, så afdelingen kan sammenligne med tidligere og sætte målrettet ind dér, hvor der er brug for løft.

-Fx er det et mål, at patienterne bliver inddraget i behandlingen, og at en læge tager det overordnede ansvar for hver enkelt patient. Tallene viser, hvor godt eller skidt det står til på hver enkelt afdeling eller ambulatorium, og om resultaterne er blevet bedre eller dårligere i forhold til for et år siden. Målingen af patienternes tilfredshed er derfor et unikt udgangspunkt for at ledelse og medarbejdere kan tage initiativ til forbedringer, netop dér hvor behovet er størst. Dernæst er det ofte hver enkelt hospitalsafdeling, der selv finder de tiltag, der er brug for på netop deres afdeling, siger Lars Gaardhøj.

Generelt er tilfredsheden større blandt ambulante patienter end blandt de indlagte. Det gælder både for voksen- og børn- og ungepsykiatrien.

Pårørendes holdninger har også værdi

Undersøgelsen giver også svar på, i hvor høj grad de pårørende til patienterne er tilfredse. 2.350 pårørende har svaret. På landsplan er 71 procent af de pårørende i høj eller meget høj grad tilfredse.

Topscorer er, at de ansatte opfattes som venlige og imødekommende, og at man kan komme i kontakt med personalet ved behov. Til gengæld mener en del, at medarbejderne bør tale mere med de pårørende om, hvad de kan gøre, for at patienten får det bedre.

- Vi vil gerne gøre brug af de pårørendes ressourcer og viden i behandlingen, og vi bør i regionerne have større fokus på at støtte dem i pårørende-rollen, fx ved at personalet bliver bedre til at tale med de pårørende om, hvad de kan gøre, for at patienten får det bedre, siger Lars Gaardhøj.

Størst patienttilfredshed blandt de nationale spørgsmål 1-5 (5=mest tilfreds):

• Personalet er venligt og imødekommende: 4,57 (Sidste års resultat 4,56)
• Jeg er alt i alt tilfreds: 4,23 (4,22)
• Jeg kan komme i kontakt med personalet ved behov: 4,22 (4,21)

Mindst patienttilfredshed:

• En bestemt læge tager et overordnet ansvar for mit samlede forløb: 3,90
• Personalet taler med mig om, hvad jeg kan gøre for at få det bedre: 4,00 (4,01)
• Jeg er med til at træffe beslutninger om undersøgelse/behandling: 4,04 (4,05)

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere