Gå til indhold

LUP-akutmodtagelser

Mindre tilfredshed med akutmodtagelserne i et år med corona

67 procent er i høj eller meget høj grad tilfredse efter et besøg på én af landets akutmodtagelser eller akutklinikker. Det er resultatet af regionernes Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2021.

Når tilfredsheden ikke er højere, skyldes det især, at en del patienter synes, at ventetiden er for lang. Sammenlignet med sidste års undersøgelse er andelen af tilfredse fem procentpoint lavere.

-Resultatet er formentlig påvirket af corona, der varede hele sidste år. Pandemien gav mange nye arbejdsgange, der kan have givet ekstra ventetid for patienterne. Corona har krævet noget ekstra fra både personale og patienter, siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

Flere patienter har givet ekstra pres

-Udover at håndtere patienter med Covid har alle regioner haft stigende aktivitet på akutmodtagelser og akutklinikker. Det har formentlig påvirket den enkelte patients ventetid, fordi der simpelthen har været flere patienter, som skulle hjælpes. På en akutmodtagelse skal medarbejderne hele tiden prioritere deres tid for at yde hurtigst hjælp til de mest syge og tilskadekomne. Derfor har nogle patienter desværre oplevet ventetid, når der har været ekstraordinært mange patienter, tilføjer Ulla Astman.

Over 5.200 patienter har svaret på, hvor tilfredse de var med dén behandling, de fik sidste år på landets akutmodtagelser og -klinikker. Blandt de landsdækkende udsagn er der størst tilfredshed med, at personalet er venligt og imødekommende og giver forståelig information, mens lang ventetid som nævnt er dét, som patienterne er mest utilfredse med.

Forventningsafstemning er vigtig

-Det er klart, at folk forventer at komme hurtigt til, når de er kommet til skade eller er akut syge og bliver henvist til en akutafdeling. Ordet siger jo i sig selv, at man kan forvente hurtig hjælp, så jeg kan godt forstå, at nogle synes, at det er utilfredsstillende at skulle vente. Mange akutmodtagelser prøver dog at forudse, hvor lang ventetiden er, afhængig af patienternes tilstand, så de mindst syge bliver tildelt faste tidspunkter, så de kan vente derhjemme, frem for på akutmodtagelserne, siger Ulla Astman.

Men vi kan helt sikkert blive bedre til at informere om ventetider. Som patient vil man gerne løbende holdes up-to-date med ventetiden, frem for at vente i uvished, tilføjer hun.

Mest tilfredshed blandt de nationale spørgsmål, 1-5 (5=mest tilfreds)

• Personalet er venligt og imødekommende: 4,21
• Den mundtlige information under besøget er forståelig, 4,15
• Personalet spørger ind til min beskrivelse af sygdom/tilstand: 4,11

Mindst tilfredshed
• Længden af ventetid fra ankomst til undersøgelse er acceptabel: 2,98
• Jeg er med til at træffe beslutninger om undersøgelse/behandling ved behov: 3,36
• Jeg er alt i alt tilfreds: 3,81

Læs mere: 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder