Gå til indhold

LUP-somatik

Seks ud af syv patienter: ”Vi er meget tilfredse”

86 procent af de adspurgte patienter med fysiske sygdomme er ”i høj grad eller i meget høj grad” tilfredse med den behandling, de får på hospitalet. Det viser dette års Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, hvor 121.074 somatiske patienter har svaret.

-Tilfredsheden er høj og fuldstændig på niveau med målingen sidste år, og det er dejligt, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

-Når seks ud af syv i høj grad er tilfredse, så er det pænt mange af den store gruppe på over 120.000 patienter, der er blevet spurgt, tilføjer hun.

Patienterne er mere tilfredse end andre patientgrupper

Stephanie Lose bemærker, at de somatiske patienter med 86 procents tilfredshed overgår de øvrige patientgrupper, der har svaret på lignende regionale målinger af patientoplevelser. Fødende og psykiatriske patienter er tæt på, men ikke helt så tilfredse.

-Men selv om tilfredsheden i somatikken er stor, så er der ingen grund til at hvile på laurbærrene. De enkelte hospitalsafdelinger og ambulatorier bruger løbende deres egne helt lokale resultater fra undersøgelsen, så de kan blive bedre på de områder, hvor der er brug for det, siger Stephanie Lose.

Som for de andre patientgrupper gælder det, at patienterne er mest tilfredse med, at personalet er venligt og imødekommende. På en skala fra ét til fem, er scoren her 4,52. Den laveste score er 3,94, og den gælder udsagnet: ”Jeg er med til at træffe beslutninger om undersøgelse/behandling ved behov”.

-Vi måler på tilfredshed for at vide, hvor der bør sættes ind. Det har stor værdi at inddrage patienterne. Det skal vi blive bedre til, så det arbejder vi hele tiden på, siger Stephanie Lose.

Pludseligt syge er mindst tilfredse

Gennemgående er tilfredsheden størst blandt de planlagte indlæggelser eller de planlagte ambulante besøg, mens patienter, der bliver indlagt akut, er lidt mindre tilfredse.
Forskellen er der nok en ret naturlig forklaring på, mener Stephanie Lose:

-Når en behandling er planlagt, er der mere ro på og færre uforudsete begivenheder for patienterne. De har haft tid til at vænne sig til tanken om, hvad der skal ske, sammenlignet med dem, der bliver indlagt akut. Det betyder helt sikkert også noget for patienterne, siger hun.

Højest score blandt nationale udsagn - 1-5 (hvor 5=størst tilfredshed):

• Personalet er venligt og imødekommende 4,52 (lidt højere end vedsidste års måling)
• Den mundtlige information er forståelig 4,31 (uændret)
• Jeg er alt i alt tilfreds 4,28 (uændret)

Lavest score:

• Jeg er med til at træffe om undersøgelse/behandling ved behov 3,94 (uændret)
• Én bestemt læge tager et overordnet ansvar for mit samlede forløb 3,98
• Personalet spørger ind til min beskrivelse af sygdom/tilstand 4,11 (uændret)

Læs mere:

Læs øvrige nyheder om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser inden for psykiatri, føde- og aktområdet:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere

Udlandet kommer til Danmark for at blive klogere på sundhedsløsninger

Fælles globale udfordringer i sundhedsvæsnet har i de seneste år fået udenlandske beslutningstagere til at rejse til Danmark for at høste erfaringer omkring blandt andet digitalisering, supersygehuse og behandling af kroniske sygdomme. Samtidig har Danmark fokus rettet mod resten af Europa for at finde løsninger indenfor for eksempel rekruttering og psykiatri.

Læs mere