Gå til indhold

LUP-somatik

Seks ud af syv patienter: ”Vi er meget tilfredse”

86 procent af de adspurgte patienter med fysiske sygdomme er ”i høj grad eller i meget høj grad” tilfredse med den behandling, de får på hospitalet. Det viser dette års Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, hvor 121.074 somatiske patienter har svaret.

-Tilfredsheden er høj og fuldstændig på niveau med målingen sidste år, og det er dejligt, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

-Når seks ud af syv i høj grad er tilfredse, så er det pænt mange af den store gruppe på over 120.000 patienter, der er blevet spurgt, tilføjer hun.

Patienterne er mere tilfredse end andre patientgrupper

Stephanie Lose bemærker, at de somatiske patienter med 86 procents tilfredshed overgår de øvrige patientgrupper, der har svaret på lignende regionale målinger af patientoplevelser. Fødende og psykiatriske patienter er tæt på, men ikke helt så tilfredse.

-Men selv om tilfredsheden i somatikken er stor, så er der ingen grund til at hvile på laurbærrene. De enkelte hospitalsafdelinger og ambulatorier bruger løbende deres egne helt lokale resultater fra undersøgelsen, så de kan blive bedre på de områder, hvor der er brug for det, siger Stephanie Lose.

Som for de andre patientgrupper gælder det, at patienterne er mest tilfredse med, at personalet er venligt og imødekommende. På en skala fra ét til fem, er scoren her 4,52. Den laveste score er 3,94, og den gælder udsagnet: ”Jeg er med til at træffe beslutninger om undersøgelse/behandling ved behov”.

-Vi måler på tilfredshed for at vide, hvor der bør sættes ind. Det har stor værdi at inddrage patienterne. Det skal vi blive bedre til, så det arbejder vi hele tiden på, siger Stephanie Lose.

Pludseligt syge er mindst tilfredse

Gennemgående er tilfredsheden størst blandt de planlagte indlæggelser eller de planlagte ambulante besøg, mens patienter, der bliver indlagt akut, er lidt mindre tilfredse.
Forskellen er der nok en ret naturlig forklaring på, mener Stephanie Lose:

-Når en behandling er planlagt, er der mere ro på og færre uforudsete begivenheder for patienterne. De har haft tid til at vænne sig til tanken om, hvad der skal ske, sammenlignet med dem, der bliver indlagt akut. Det betyder helt sikkert også noget for patienterne, siger hun.

Højest score blandt nationale udsagn - 1-5 (hvor 5=størst tilfredshed):

• Personalet er venligt og imødekommende 4,52 (lidt højere end vedsidste års måling)
• Den mundtlige information er forståelig 4,31 (uændret)
• Jeg er alt i alt tilfreds 4,28 (uændret)

Lavest score:

• Jeg er med til at træffe om undersøgelse/behandling ved behov 3,94 (uændret)
• Én bestemt læge tager et overordnet ansvar for mit samlede forløb 3,98
• Personalet spørger ind til min beskrivelse af sygdom/tilstand 4,11 (uændret)

Læs mere:

Læs øvrige nyheder om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser inden for psykiatri, føde- og aktområdet:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Vi skal ruste sundhedsvæsenet til fremtiden med et nationalt center for sundhedsinnovation

I fremtiden vil færre medarbejdere skulle behandle flere patienter med stigende behov. Derfor har vi brug for flere løsninger, der frigør arbejdskraft til at løse sundsvæsenets kerneopgaver. Og vi har brug for en effektiv skalering af de løsninger, der virker.

Læs mere