Gå til indhold

Generalforsamling 2022

Stephanie Lose i formandstale: Regeringen har brug for regionerne til klimatilpasning

På Danske Regioners generalforsamling holdt Stephanie Lose i dag sin formandstale. I talen nævnte hun klimatilpasning som en af de helt store globale udfordringer.

Stephanie Lose holdt i dag sin formandstale på Danske Regioners årlige generalforsamling. Hun benyttede her lejligheden til at opfordre regeringen til at bruge regionerne noget mere.

- Vi kan løse nogle af de opgaver, som passer godt til regionernes geografi og størrelse og som bør varetages lokalt af folkevalgte politikere. En af de helt store globale udfordringer er klimatilpasning. Og i Danmark handler den udfordring meget om vand. Her er der brug for regionerne til at koordinere indsatsen med at sikre lokalsamfundene mod oversvømmelser ved kyster og indre vandløb, sagde Stephanie Lose i sin tale.

Hun begrundede det med, at vand løber på tværs af kommuner, og at der derfor er brug for en effektiv og tværkommunal klimatilpasning, hvor det ikke er den enkelte kommunes interesser, men helheden i indsatsen, der er afgørende.

- Vi prioriterer indsatserne, fordeler byrderne og skaffer finansiering fra flere forskellige kilder. Det er en oplagt opgave for regionsrådene, som har lokal indsigt, men også et helhedssyn på den regionale geografi. Vi har allerede i regionerne en stærk ekspertise inden for vand, og vi kender – bl.a. fra generationsforureninger og råstofplanlægning – den type opgaver, hvor modsatrettede lokale interesser skal balanceres baseret på lokalkendskab og dialog med borgerne, sagde Stephanie Lose og rundede den del af talen af med en direkte appel:

- Så kære miljøminister – og resten af regeringen: vi er klar til at påtage os en bredere opgaveportefølje på de områder, hvor problemer og løsninger er oplagt regionale.

Læs hele talen her: 

 

Afgående formand Stephanie Lose holder tale ved Danske Regioners generalforsamling.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere