Gå til indhold

Fakta om opgørelse af antal sygeplejersker

Danske Regioner måler udviklingen indenfor antal sygeplejersker fra 4. kvartal 2019, hvor der blev indgået en aftale med regeringen om at ansætte 1.000 flere sygeplejersker.

Fjerde kvartal 2019 er det mest retvisende udgangspunkt for at måle udviklingen for antallet af sygeplejersker i sundhedsvæsenet. COVID-19 pandemien, der begyndte i 1- kvartal 2020, har ført til store udsving i antal ansatte. I foråret 2021 blev der ansat ekstraordinært mange sygeplejersker i sundhedsvæsnet, og nogle var ansat få timer om ugen. De korttidsansatte ydede et vigtigt bidrag til massevaccinationen af over 4,8 mio. danskere. Det er f.eks. pensionerede sygeplejersker eller sygeplejersker, der valgte at komme tilbage til faget under COVID-19. Derfor var antallet af ansatte sygeplejersker ekstraordinært højt i 2. kvartal 2021 målt i forhold til samme periode i årene før og i 2022.

 

Mange af de korttidsansatte er efter afslutningen af massevaccinationen ophørt med at arbejde i sundhedsvæsenet, og desuden har strejken blandt sygeplejersker i efteråret 2021 betydet en nedgang i antal sygeplejersker. Til gengæld er der blevet ansat flere i andre af de store faggrupper som fx læger, SOSU-assistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter, og de er med til at løfte nogle af de opgaver, sygeplejersker normalt løser. For eksempel kan social – og sundhedsassistenter og husassistenter aflaste i forhold til patientpleje og håndtering af mad og drikke, mens farmaceuter kan bidrage med aflastning og indsats i forhold til medicinhåndtering.

 

Der er kommet ca. 10.000 flere ansatte i sundhedsvæsenet fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2022 ifølge de seneste offentlige tal fra Sundhedsdatastyrelsen, og de medarbejdere bidrager, på baggrund af uddannelse og kompetenceudviklingsprogrammer, i øget omfang til den patientnære opgavevaretagelse.

 

LÆS MERE: