Gå til indhold

Debat: Sundhedsvæsenet har brug for en teknologifond til at frigøre arbejdskraft

Teknologi og kunstig intelligens spiller en central rolle i udviklingen af et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen. Danske Regioner og Dansk Industri vil etablere en teknologifond, som kan frigøre arbejdskraft, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i Børsen.

Af Anders Kühnau, formand for Danske Regioner. Debatindlæg bragt i Børsen d. 28. april 2023

Børsens leder d. 24. april siger det, som det skal siges: Fremtidsperspektiverne i kunstig intelligens, digitalisering og teknologiske fremskridt kan umuligt overvurderes. Det er vigtigt at sikre den rette EU-regulering og samtidigt ikke spænde ben for, at EU og Danmark kan gå i front med den teknologiske udvikling på sundhedsområdet. Regionerne er godt i gang med maskiner, der scanner, robotter der kan operere, og skærme, der kan tale med patienterne og anden teknologi, herunder kunstig intelligens. Teknologien og den kunstige intelligens har for alvor indtaget hospitalerne, som nævnt i 2021-analysen ’Sundhed og Tech’ fra Djøfs TEchDK Kommission.

Teknologiske innovative løsninger skal understøtte undersøgelser og behandlinger de steder, hvor det giver mening. Teknologien kan fx hjælpe medarbejdere med rutineopgaver, og give borgerne større mulighed for at klare deres behandling derhjemme. Teknologien skal være med til at sikre en hurtigere udredning og behandling til det voksende antal patienter, der får brug for sundhedsvæsenet. Mangel på arbejdskraft bliver sundhedsvæsenets største udfordring. Her skal vi satse på teknologien, hvis vi vil i mål.

Arbejdet er i gang – men der er behov for mere. Derfor har Danske Regioner og Dansk Industri aftalt med regeringen at undersøge mulighederne for at etablere en Teknologifond, som skal understøtte innovationen af sundhedsteknologi fra idé til fuld skalering og implementering. Det danske sundhedsvæsen har brug for en innovationsmotor. Det kræver offentlige midler, ja, men kan også tiltrække fondsfinansiering, når fonden designes rigtigt.

’Teknologifonden for et sundere Danmark’, kan sikre en succesfuld omstilling. Her er det tanken, at alle fra start-ups, etablerede virksomheder til forskere og sundhedspersoner i fællesskab kan udvikle sundhedsløsninger, som kan frigøre vigtig arbejdstid til sundhedspersonalet, så de kan bruge tid på omsorg, behandling og pleje. Teknologifonden skal være ansvarlig for både udviklings- og skaleringsindsatsen, så vi sikrer, at dens løsninger reelt skaber en effekt. Derved sætter vi det danske sundhedsvæsen i en AI-vinderposition i verden til gavn for patienterne og hele Danmark.