Gå til indhold

Medicin

Nye aftaler sikrer loft over medicinpriserne

For at skabe forudsigelighed om medicinpriserne og begrænse væksten i medicinudgifterne, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen aftalt prislofter for sygehusmedicin og apoteksmedicin.

Parterne har indgået to aftaler om at forlænge prislofterne for henholdsvis sygehusmedicin og tilskudsberettiget apoteksmedicin.

Aftalen om sygehusmedicin løber frem til den 31. december 2024 og betyder, at prisloftet på sygehusmedicin reduceres med 2,2 procent den 1. februar 2024, mens det nuværende loft over priserne på tilskudsberettiget apoteksmedicin fastfryses frem til 30. september 2025.

Aftalen om sygehusmedicin sikrer samtidig, at listeprisen på ny sygehusmedicin – dvs. lægemidler, der introduceres i Danmark i aftaleperioden – ikke kan overstige den gennemsnitlige pris i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Irland og Østrig.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:
- I en tid med høje stigninger i forbrugerpriserne er jeg meget tilfreds med, at vi med aftalerne holder priserne på apoteksmedicin i ro de næste to et halvt år og endda sænker listepriserne for sygehusmedicin. For danskerne giver det en større grad af tryghed, og for regionerne skaber det forudsigelighed om medicinudgifterne. Lavere priser på sygehusmedicin betyder også, at vi kan få mere sundhed for pengene. Vi skal ikke betale mere for sygehusmedicin i Danmark, end man gør i de lande, vi normalt sammenligner os med.

Formand for Danske Regioner Anders Kühnau siger:

- I regionerne vil vi gerne tilbyde god og effektiv medicin, som gør en forskel for patienterne. Jeg er derfor også glad for de nye prisloftsaftaler for tilskudsmedicin og sygehusmedicin, som vi har landet i fællesskab. Aftalerne er med til at skabe mere sikkerhed om regionernes medicinbudgetter. Det er til gavn for alle.

Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustrien, siger:

- Lægemiddelindustrien vil gerne også i prisdiskussioner bidrage til at patienterne får adgang til ny og innovativ medicin. De nye aftaler lægger en dæmper på prisudviklingen på medicin og skaber ro og forudsigelighed om den del af sundhedsudgifterne, der handler om medicin. Fra industriens side er det afgørende, at vi med forlængelsen fortsat har ro og forudsigelighed om industriens rammevilkår og et prisniveau, der matcher landene omkring os.

Læs mere:

Aftalen forlænger vilkår for prisloftet, som blev fastlagt med prisloftsaftalen af den 19. marts 2019 (pdf)

Aftalen forlænger vilkår for prisloftet, som blev fastlagt med prisloftsaftalen af den 19. marts 2019 (pdf)

Baggrund

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen har indgået frivillige prisloftsaftaler for tilskudsberettiget apoteksmedicin siden 2006. Flere af de tidligere aftaler har betydet opjusteringer af prisloftet med henvisning til den almindelige pris- og lønudvikling i samfundet. I de tre seneste aftaler siden 2014 er prisloftet dog fastholdt.

For sygehusmedicin har parterne indgået frivillige prisloftsaftaler siden 2009. I de tidligere aftaler er der aftalt flere reduktioner af prisloftet: 5 pct. reduktion i aftalen for 2010-2012, 5 pct. reduktion i aftalen for 2013-2015, 10 pct. reduktion i aftalen for 2016-2019 samt 12,5 pct. reduktion i aftalen for 2019-2023.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

PRESSEKONTAKT

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Alle over 65 år kan vaccineres mod influenza og covid-19 hos regionerne og apotekerne

Danskere over 65 år og sårbare grupper kan fra 1. oktober 2023 til 15. januar 2024 blive vaccineret mod influenza og covid-19 på regionale vaccinationssteder og apoteker over hele landet. Det er med til at sikre borgerne en nær og let tilgængelig adgang til vaccination.

Læs mere

Danske Regioner: Penge til flere ældre kan blive slugt af bundne milliardudgifter

Sundhedsvæsnets penge til demografi risikerer at skulle dække en række bundne udgifter i stedet for at komme de ældre til gode. Det kalder på en økonomisk kompensation fra staten for at dække udgifterne til ny kostbar tilskudsmedicin og et stort efterslæb på inflation.

Læs mere

Flere og flere danskere får medicin med tilskud - men regningen lander hos regionerne

Regionernes udgifter til tilskudsmedicin er vokset med næsten en halv milliard i 2022. Det går ud over de slunkne kasser i regionerne, hvor udgifterne til ny medicin er voldsomt stigende.

Læs mere

Apotekerne skal kunne sætte borgerne på dosispakket medicin

For få dage siden indgik Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation en aftale om dosispakket medicin. Men i virkeligheden bør opgaven ligge hos apotekerne, mener Danske Regioner og PLO. De opfordrer nu Sundhedsministeriet til at se på, hvad der skal til for at styrke apotekernes rolle i forhold til at sætte borgerne på dosispakket medicin.

Læs mere