Gå til indhold

Regionerne hilser kommission velkommen: Der er mange vigtige ting at tage fat på

Regeringens sundhedsstrukturkommission skal det næste år dykke ned i, hvordan man bedst indretter sundhedsvæsenet, så det bliver langtidsholdbart. Og det er godt, for der er brug for at reformere for at løse de store udfordringer, som sundhedsvæsenet har, mener Danske Regioner.

Det næste år skal regeringens sundhedsstrukturkommission undersøge og arbejde med at finde frem til de bedste måder at fremtidssikre sundhedsvæsenet.

Danske Regioner mener, at kommissoriet lægger vægt på mange af de rigtige ting, og derfor bakker regionerne også op om regeringens sundhedsstrukturkommission:

- Vi er glade for at regeringen har bedt kommissionen om at se på hele sundhedsvæsenet i en sammenhæng. Der er mange vigtige ting at tage fat på, som spænder ben for, at patienter kan få den bedst mulige behandling, siger Anders Kühnau, der er formand for Danske Regioner og tilføjer, at det foruden hospitalerne også er nødvendigt at se på, hvordan sundhedsarbejdet i kommuner og hos de praktiserende læger bedst organiseres for at være rustet til fremtidens behov.

LOVGIVNINGEN ER FORÆLDET

Kommissionen skal se på den sammenhængende sundhedskæde – og de ting, der i dag spænder ben for den sammenhæng. Det gælder fx den ulogiske opdeling af sundhedsområdet i henholdsvis sundhedslov og servicelov.

- Det kan være svært og nogle gange næsten umuligt at skabe sammenhæng mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet, når de reguleres i to vidt forskellige love med helt forskellige principper. Og jeg forstår godt, hvis man som patient eller pårørende kan blive træt af den manglende sammenhæng i behandlingen, som er konsekvensen ved, at sundhedsområdet er delt mellem to love. I stedet bør alle bestemmelser om sundhed og pleje til ældre samles i sundhedsloven, siger Anders Kühnau.

MERE ANSVAR TIL PRAKTISERENDE LÆGER

Med den demografiske udvikling, som vi står midt i, er det også helt afgørende for en fremtidssikring af sundhedsvæsenet at tage stilling til, hvordan langt mere behandling foregår tættere på borgernes eget hjem, så vi undgår unødvendige indlæggelser.

- Fremover bør de praktiserende læger løse flere opgaver i sundhedsvæsenet. Vi mener for eksempel, at det er oplagt, at de fremover skal have ansvar for behandling af mennesker med kronisk sygdom, som er velbehandlet. Desuden ser vi gerne, at de praktiserende læger – ligesom medarbejdere fra hospitalerne – fremover understøtter kommunerne i deres sundhedsbehandling af særligt ældre borgere, siger Anders Kühnau.