Gå til indhold

Digitalisering

Ny aftale sikrer 33,5 millioner kroner til digitale løsninger, som skal frigøre arbejdskraft i den offentlige sektor

Gode digitale løsninger skal afhjælpe mangel på arbejdskraft og sikre mere tid til borgernær velfærd og andre offentlige opgaver.

Parterne bag 10-årsplanen for ny teknologi og automatisering af den offentlige sektor har besluttet at bruge 33,5 mio. kr. til at udbrede tre eksisterende digitale løsninger i regioner og kommuner.

Staten, kommunerne og regionerne er enige om tre konkrete løsninger, der nu skal udbredes:

Den første løsning er dosispakket medicin, hvor sorteringsmaskiner pakker forskellige præparater i de korrekte doser til borgere – uden behov for manuel pakning.

Den anden er digital hudkræftsdiagnostik, hvor digitale værktøjer kan hjælpe det lægefaglige personale med hurtigt og sikkert at stille den rigtige diagnose.

Og den sidste er automatisk indberetning af klinisk data fra hospitaler, hvor simple softwarerobotter kan gøre det hurtigere og nemmere at indberette de vigtige data, som indsamles. Løsningen kan frigøre tid hos for eksempel lægesekretærer, som slipper for at indtaste eller flytte rundt på data manuelt.

- Jeg er glad for, at vi på tværs af stat, regioner og kommuner er enige om, at udvikle og udbrede digitale løsninger, som frigør ressourcer og letter de administrative byrder for blandt andet sygeplejersker og SOSU-assistenter. Det giver dem mulighed for at bruge deres tid og kræfter på borgernære velfærdsopgaver. De digitale løsninger kan samtidig være med til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og nedbringe ventetiden for borgerne. At afhjælpe manglen på arbejdskraft er en af regeringens helt store målsætninger, og det kommer vi til at levere på, siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Der er i 10-årsplanen afsat 100 millioner kroner frem til 2025 til at udbrede løsninger. Pengene kommer fra tilskudspuljen for nye teknologier. 10-årsplanen gennemføres i et samarbejde mellem Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner.

- I sundhedsvæsnet er man mange steder rigtig gode til digitalisering og at bruge nye teknologier til bl.a. at forbedre patientbehandlingen og frigive medarbejderressourcer. Men vi skal bruge digitale løsninger meget mere, og derfor har vi øremærket et trecifret millionbeløb til at udbrede tre løsninger, som kan give sundhedspersonalet mere tid, understøtte bedre diagnostik og gøre en reel forskel for patienters udredning og behandling, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.

- Mangel på arbejdskraft er en af vores største udfordringer, og den bliver kun større i fremtiden. En del af løsningen er at lade teknologien arbejde for os. Nu udbreder regioner, kommuner og stat tre gode digitale løsninger i et bredt spænd fra at løfte rutineprægede opgaver i administrationen til at støtte mere komplekse opgaver inden for diagnostik. Alt sammen til gavn for medarbejdere og patienter, siger Lars Gaardhøj, 2. næstformand i Danske Regioner og formand for Danske Regioners politiske arbejdsgruppe om digitalisering og datadeling.

- I kommunerne står vi med kæmpestore rekrutteringsudfordringer, og ikke mindst på ældreområdet er det helt nødvendigt at tænke i nye baner, hvis der skal være medarbejdere nok til at kunne levere en ordentlig pleje. Derfor er jeg glad for, at vi for alvor har rettet blikket mod det store potentiale i digitale løsninger. Med dosispakket medicin tager vi et vigtigt skridt mod at frigøre mere af medarbejdernes tid, så de kan bruge tiden kerneopgaven: omsorg for og nærvær hos de ældre,” siger fungerende formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Sisse Marie Welling.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere