Gå til indhold

Digitalisering

Danmark skal være førende, når det gælder digital inklusion

Med seks nye principper sætter staten, kommunerne og regionerne sammen retningen for offentlig digitalisering med omtanke og under hensyn til alle borgere.

Af digitaliseringsminister Marie Bjerre; formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerser-viceudvalg, Peter Rahbæk Juel; 2. næstformand i danske og formand for Danske Regioners arbejdsgruppe for digitalisering og databehandling, Lars Gaardhøj, og formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen. Indlæg bragt i Kristeligt Dagblad den 27. februar 2023.

Danmark er et af de mest digitale lande i verden. Det skal vi blive ved med at være. Men det forpligter. Vi har et ansvar for at sikre, at vi får alle med ombord. Særligt når vi ved, at danskernes kontakt med det offentlige i vid udstrækning er digital.

Omkring hver femte voksne dansker oplever i en eller anden grad udfordringer ved den digitale kontakt med det offentlige. Det kan vi ikke acceptere. 

Derfor er staten, kommunerne og regionerne nu gået sammen om at lancere seks principper for digital inklusion, der skal være med til at sikre, at vi er et foregangsland, når det gælder brugervenlig og inkluderende digitalisering. Med de seks principper sætter staten, kommunerne og regionerne sammen retningen for offentlig digitalisering med omtanke og under hensyn til alle borgere.

Principperne er lavet i samarbejde med myndigheder og civilsamfundsorganisationer – heriblandt med input fra Danske Handicaporganisationer. For det er ingen hemmelighed, at digitale udfordringer rammer på tværs af handicap, alder og digitale færdigheder.

Principperne skal guide og hjælpe offentlige myndigheder, både når de udvikler og indkøber digitale løsninger. For eksempel skal principperne være med til at understøtte, at sproget, som myndigheder bruger, er let og forståeligt. Borgerne skal også have nem adgang og vejledning i deres digitale kontakt med det offentlige. Og så skal det i højere grad, end det er tilfældet i dag, være nemt, sikkert og trygt for støttepersoner at hjælpe digitalt. Det ved vi, at især flere ældre efterspørger.

Vi ved også, at folk med synshandicap eller ordblindhed kan have svært ved at bruge en hjemmeside, der ikke taler sammen med deres oplæsningsværktøj. Ligesom vi ved, at borgere, der ikke har dansk som modersmål, kan have svært ved et kompliceret sprog i brevet fra det offentlige – og at en forklarende tegning måske kan være en hjælp.

Det er vigtigt, at vi har alle de overvejelser med, når vi digitaliserer. Og en af de bedste måder at sikre, at vi har tænkt alle hensyn ind, når vi digitaliserer, er ved at inddrage borgerne i udviklingen af løsningerne. Det skal principperne også være med til at sikre.

Nogle borgere vil aldrig blive digitale. Så udover at lave tilgængelige løsninger, er der også et princip om at stille alternativer til rådighed. Det er vigtigt at huske på, fordi der vil være ikke-digitale borgere, der har brug for andre løsninger.

Med de nye principper tager vi et ambitiøst og ansvarligt skridt ind i en mere digital men også mere inkluderende fremtid. Og det er derfor med høje forventninger, at vi nu glæder os til at se effekten af principperne.

HVIS DU VIL VIDE MERE

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere