Gå til indhold

Digitalisering

Nye principper skal hjælpe myndigheder med bedre digitale løsninger til borgerne

Digitaliseringsminister Marie Bjerre lancerer sammen med KL og Danske Regioner seks principper for digital inklusion. Principperne skal være med til at sikre, at alle borgere føler sig inkluderede i den offentlige digitale sektor.

Danmark er et af de mest digitale lande i verden og er førende, når det gælder digitalisering af den offentlige sektor. Digital inklusion er derfor afgørende for at sikre, at alle borgere fortsat kan tage del i vores velfærdssamfund.

For at sætte en ambitiøs retning for en inkluderende digital offentlig sektor, lancerer digitaliseringsminister Marie Bjerre sammen med KL og Danske Regioner derfor seks principper for digital inklusion.

- I Danmark er vi ambitiøse og ansvarlige, når det gælder digitalisering. Det skal vi også være, når det handler om digital inklusion. Derfor er jeg glad for, at vi fra det offentliges side er gået sammen om at lancere seks principper for digital inklusion, som skal sikre, at vi får flest mulige med, siger digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Principperne skal sætte den overordnede strategiske retning for digital inklusion og skal blandt andet hjælpe myndigheder med at udvikle brugervenlige og inkluderende digitale løsninger til borgerne. Med beskrivelser af praktisk anvendelse og konkrete værktøjer skal principperne hjælpe både medarbejdere og beslutningstagere til at tænke inklusion ind fra start til slut, når man digitaliserer.

Den samlede offentlige sektor står bag de nye principper for digital inklusion, der er udarbejdet i et større samarbejde på tværs af stat, kommuner og regioner samt civilsamfundsorganisationer.  

- Det er et fælles ansvar at digitalisere med omtanke, så alle kan føle sig som herre i eget liv. De nye principper er en vigtig rettesnor for en udvikling, hvor vi designer digitale løsninger, som alle kan bruge. I praksis handler det blandt andet om, at vi skal stille højere krav til vores it-leverandører, vi skal gøre det nemmere for pårørende at hjælpe, og vi skal kommunikere, så det er til at forstå, siger Peter Rahbæk Juel, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

- Vi har i regionerne et stort fokus på at handle på den ulige adgang til sundhedsydelser, som vi ved, der findes i dag. Digital inklusion er en stor del af løsningen i forhold til at afhjælpe den ulige adgang, og vi støtter op om principperne, siger Lars Gaardhøj, 2. næstformand i Danske Regioner og formand for Danske Regioners arbejdsgruppe for digitalisering og databehandling.

Læs mere

Du kan læse mere om principperne på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder værktøjer, cases på gode eksempler til hvert princip og andet materiale, der kan understøtte det konkrete arbejde med inkluderende digitalisering.

HVIS DU VIL VIDE MERE

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

FAKTA

De seks principper for digital inklusion

  • Hav øje for digitaliseringens konsekvenser: Beslutninger om digitalisering skal understøtte alle borgeres rettigheder og minimere risici for eksklusion.

  • Design løsninger for alle: Borgerrettede digitale løsninger skal udvikles med alsidig inddragelse af borgerne, tage afsæt i borgernes behov og være anvendelige for flest muligt.

  • Kommunikér så alle forstår det: Myndigheder skal anvende et letforståeligt sprog og bruge understøttende virkemidler.

  •  Hjælp borgerne med deres digitale gøremål: Borgere skal have nem adgang til hjælp og vejledning i deres digitale kontakt med det offentlige.

  • Hjælp dem, der hjælper: Det skal være nemt, sikkert og trygt for støttepersoner at hjælpe digitalt.
     
  • Stil anvendelige alternativer til rådighed: Når borgere ikke har mulighed for at være digitale, skal der være alternativer til rådighed. 
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere