Gå til indhold

Ledelse

Nyt inspirationskatalog skal hjælpe offentlige myndigheders arbejde med kønsbalance i ledelse

Offentlige institutioner er fra i år forpligtet til at opstille måltal for bestyrelse og den øverste ledelse og udarbejde en politik for at fremme kønsbalance i ledelsen. 

Ligestillingsminister Marie Bjerre lancerer i samarbejde med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL og Danske Regioner et nyt inspirationskatalog, som samler gode råd og konkrete værktøjer. De skal være med til at hjælpe offentlige institutioner til at fremme kønsbalance i ledelse.

Ligestillingsminister Marie Bjerre siger:

- Alle skal have mulighed for at forfølge en karriere som leder – uanset deres køn. Jeg håber, at materialet kan være med til at inspirere organisationerne til, hvordan de aktivt kan fremme kønsbalance i ledelse. Det er der brug for. Ellers går den offentlige sektor glip af talenter. Jeg er glad for, at vi, staten, kommunerne og regionerne, i fællesskab sender et klart signal om, at vi fra det offentliges side ønsker at tage ansvar for at fremme lige muligheder på det danske arbejdsmarked.

Inspirationskataloget kommer efter, at der den 1. januar 2023 trådte nye regler i kraft, som forpligter offentlige institutioner til at opstille måltal for både bestyrelse og den øverste ledelse, frem for som tidligere kun for bestyrelsen i statslige institutioner, med henblik på at opnå en ligelig kønssammensætning. Institutionerne er desuden forpligtet til at udarbejde en politik for at fremme en mere ligelig kønssammensætning i den øverste ledelse, hvis den ikke allerede er opnået.

Ændringen af reglerne betyder også, at en lang række nye institutioner på det offentlige område, som ikke har en bestyrelse, er blevet omfattet. Det gælder blandt andet departementer, styrelser, kommuner og regioner og regionale sygehuse. Disse institutioner står derfor over for en ny opgave med at opstille måltal og udarbejde en politik, som passer til netop deres organisation.

Martin Damm, formand for KL, siger:

- Vi har i kommunerne – som på det øvrige arbejdsmarked – ansvar for, at alle kan udfolde deres fulde potentiale uanset køn. Det gælder ikke mindst på ledelsesgangene, hvor vi har et stort ansvar for at sikre større mangfoldig-hed og en diversitet, vores medarbejdere kan spejle sig i. Derfor er jeg glad for, at vi nu med kataloget kan bidrage til at motivere og inspirere kommunerne til at arbejde med ligestilling på netop de øverste ledelsesniveauer, så vi lykkes med at skabe de bedste rammer.

Anders Kühnau, formand i Danske Regioner, siger:

- Det er afgørende, at alle, uanset køn, har lige muligheder for karriereudvikling. En mere ligelig repræsentation af kønnene i ledelse kan føre nye perspektiver og idéer til bordet, og øget diversitet kan give en mere innovativ tilgang til at finde løsninger. Jeg er derfor også glad for, at vi kan bidrage med at hjælpe udviklingen på vej med dette inspirationsmateriale.

Christian Liebing, direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, siger:

- Vi skal skabe plads til forskellighed og lige muligheder for alle. De bedste løsninger findes, når problemstillinger anskues fra flere vinkler, og derfor er det vigtigt med en sammensætning af ledere, der afspejler det omkringliggende samfund. Vi er på rette vej i staten med at skabe kønsbalance på de øverste ledelsesniveauer, men der er stadig noget at arbejde med. Vi håber, at inspirationskataloget kan understøtte de statslige arbejdspladser i at finde gode lokale løsninger.

Inspirationskataloget samler gode råd, konkrete værktøjer og to cases fra henholdsvis Udenrigsministeriet og Aarhus Kommune, som andre institutioner kan lade sig inspirere af.