Gå til indhold

Klima

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Som COP28 har sat en fed streg under, udgør klimaforandringerne en alvorlig trussel mod jordens økosystemer, ligesom de medfører øget risiko for en lang række sygdomme. WHO vurderer, at klimaforandringerne er den største trussel mod den globale folkesundhed. 
Med en ny fælles strategi lægger regionerne op til konkret handling i egne rækker og på flere fronter: De fem regioner vil sikre grønnere indkøb via partnerskaber og krav i udbud. De vil omlægge hospitalernes forbrug til flergangsudstyr og de vil undgå spild af alt fra medicin til mad. I forhold til energi vil de bl.a. omlægge til vedvarende energi. 

Mads Duedahl: Svær, men nødvendig vej

Strategien medregner CO2-udledninger fra energi og transport, men også fra indkøb og forbrug af bl.a. lægemidler og medicinsk udstyr for 40 milliarder kroner om året. Inden 2035 vil regionerne halvere udledningerne sammenlignet med 2022 svarende til over 1,6 mio. ton CO2 om året.

- Regionerne vil gå forrest med den grønne omstilling af hospitalerne. Med udspillet går vi den svære, men nødvendige vej og regner indkøb og forbrug med. Vores mål er ambitiøst, fordi den grønne omstilling skal ske samtidig med, at flere danskere har brug for behandling i sundhedsvæsnet fremover – og ikke mindst mere specialiseret behandling, siger Mads Duedahl, næstformand for Danske Regioner.

Regioner vil forbruge mindre - og langt mere cirkulært

Danske Regioners næstformand håber, at den nye strategi kan inspirere de øvrige aktører på sundhedsområdet – og meget gerne andre steder i samfundet.

- Det er helt afgørende, at hospitalerne forbruger mindre og langt mere cirkulært, når vi indkøber, anvender og bortskaffer udstyr til diagnosticering og behandling af patienter. Og det vel at mærke uden at på kompromis med hygiejne, behandlingskvalitet, patientsikkerhed eller forsyningshensyn, siger Mads Duedahl.

Alle fem regioner er ved at omstille til grønnere og mere bæredygtige hospitaler med egne klimaplaner og nu også et fælles mål med fokus på medarbejderinvolvering og udrul af løsninger med påvist klimaeffekt. 

Læs mere om strategien: 

 

Fakta om ’En fællesregional strategi for grønne hospitaler’

Strategien blev vedtaget på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 7. december 2023

  • Marked. Regionerne vil rykke markedet i samarbejde med sine leverandører af fx medicinsk udstyr, tekstiler og lægemidler. Det kan bl.a. ske gennem partnerskaber og grønne krav i udbud.
  • Forbrug. Regionerne vil omlægge deres forbrug og arbejdsgange på hospitalerne, så vi bl.a. udskifter engangsudstyr med flergangsudstyr og undgår spild af alt fra medicin og operationsudstyr til fødevarer. Her spiller medarbejderne en helt central rolle. For det er deres faglighed og engagement, der kan være med til drive den grønne omstilling.
  • Energi. Regionerne arbejder på at udfase olie- og gasfyr til opvarmning. De arbejder på at implementere energieffektive løsninger til at nedbringe og omlægge deres energiforbrug til vedvarende energi, fx ved opsætning af solceller. Og så vil de nedbringe CO2-udledningerne fra transport, bl.a. ved at omstille fossildrevne køretøjer med eldrevne og forbedre den logistiske effektivitet.

Meget CO2 at vinde på indkøb for 40 mia. kr. om året

Størstedelen af CO2-udledningerne fra de regionale hospitaler og institutioner kommer fra de produkter og services, som regionerne køber af private leverandører. Regionerne indkøber og bruger over 150.000 forskellige produkter. Udledningerne sker i hele forsyningskæden og ikke kun i Danmark. De er derfor uden for regionernes direkte kontrol. Men potentialet er stort, og regionerne har en stor indkøbsmuskel med indkøb for ca. 40 mia. kr. om året, heraf 30 mia. kr. til landets hospitaler. Og den muskel kan blive større, når vi går sammen med andre nordiske og europæiske lande.


Fakta om hospitalernes udledninger

  • Sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks forbrugsbaserede CO2-udledninger. Det svarer næsten til en fordobling siden 1990, hvor sundhedsvæsenet tegnede sig for 3,5 procent af Danmarks samlede forbrugsbaserede udledninger.
  • Regionerne udledte samlet 3,3 mio. ton CO2 i 2022. Grundet øget aktivitet i sundhedsvæsnet, forventes det, at regionernes samlede udledning vil stige til 3,9 mio. ton CO2-ækvivalenter til 2035.
  • Den fællesregionale strategi består af tre handlingsspor og fem tiltag, der skal understøtte og sikre fremdrift i den grønne omstilling af hospitalerne. De tre handlingsspor er: 1) Indkøb, 2) cirkulær økonomi og adfærd, og 3) energiforbrug, transport og bygninger.
  • De understøttende tiltag inkluderer tiltag med fokus på medarbejderinvolvering, brug af data, en model for udrulning af løsninger med påvist klimaeffekt, partnerskaber og såkaldte lead-områder, hvor hver region tager ansvar for udvikling af 1-2 større områder med innovationspotentiale i forhold til nedbringelse af sundhedsvæsnets CO2-udledninger

 

Regionernes forbrugsudledninger 2022