Gå til indhold

Psykiatrien i Danmark

På en række områder er den psykiatriske indsats i Danmark i fremgang

Det viser tal fra ”Benchmarking af psykiatrien 2015”. Markant flere patienter er blevet indlagt samtidig med en betragtelig stigning i antallet af patienter i ambulant behandling. I børne- og ungepsykiatrien var der i 2015 i alt 2192 indlæggelser mod 1399 i 2011. For voksne er antallet steget til 44.045 indlæggelser fra 39.365.

- Psykiatrien er de seneste år lykkedes med at behandle langt flere patienter hurtigere. Det er en bedrift, som er kommet rigtigt mange mennesker til gode, og som vi ikke mindst kan takke vores dygtige personale for. Udviklingen er også et resultat af et klart politisk ønske om korte ventetider til udredning og behandling. Det har vi leveret – og det vil vi kæmpe for at holde fast i, siger Charlotte Fischer, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Benchmark-analysen viser også en psykiatri under pres. Det ses blandt andet af et stigende antal genindlæggelser. Her bør regionerne have et stærkt fokus, påpeger Charlotte Fischer. 
- Regionerne vil følge denne udvikling tæt. Vores mål er at få antallet af genindlæggelser ned - og ikke mindst de meget hurtige, som kan være resultat af for hurtige
udskrivelser. Det vil ikke mindst kræve et tættere samarbejde mellem regionernes psykiatriske hospitaler og kommunernes tilbud. Vi får kun knækket denne udvikling, hvis vi også bliver bedre til at sikre patienterne en hverdag i trygge rammer, når de udskrives. Det er en opgave, som regionerne ønsker at gå tættere sammen med kommunerne om, siger Charlotte Fischer.

Samlet set er antallet af danskere i psykiatrisk behandlet vokset fra 117.876 i 2011 til 148.304 i 2015.