Tryg, nært og nemt - regionernes strategi for fremtidens sundhedsvæsen

Regionerne ønsker at udvikle sundhedsvæsenet, så det bidrager til at gøre borgerne sundere og trygge ved vores sundhedsvæsen. Målene tager afsæt i de resultater, som er skabt igennem de seneste 10 år, men også i de udfordringer, som vi vil møde de kommende år.

De seneste godt 10 år har det danske sundhedsvæsen været igennem en rivende udvikling, som har givet os kortere ventetider, højere kvalitet og langt bedre behandlingsresultater. Mange flere danskere overlever alvorlig sygdom, og vores gennemsnitlige levealder er stigende. Vi behandler langt flere patienter, og vi har langt flere sundhedsprofessionelle til at løfte opgaven.

Sundhedsvæsenet er i konstant udvikling – der er ting, der kan gøres bedre, hurtigere eller anderledes i dag end tidligere. Der er behov for vedvarende opmærksomhed på at sikre kort ventetid til behandling og udredning og at reducere forskelle mellem regionerne. Men samtidig skal sundhedsvæsenet også i langt højere grad kunne imødekomme borgernes forventninger om sammenhæng i egne forløb, lettere adgang til egen læge og en bedre kommunikation.

Flere borgere vil i fremtiden have brug for sundhedsvæsenet. Det skyldes især, at vi bliver bedre til at behandle sygdom, så vi lever længere og med alderen får flere sygdomme, som skal behandles. Der skal tænkes nyt, hvis vi skal sikre ressourcer til at behandle flere – og behandle dem bedre. Og det er helt afgørende at værne om borgernes tillid til – og accept af et skattefinansieret sundhedsvæsen med fri og lige adgang. Også af den grund er der brug for, at sundhedsvæsenet følger med tiden og forsøger at leve op til borgernes forventninger til et moderne, digitalt og højt kvalificeret sundhedsvæsen, der yder god service og er nemt at gå til.

Hent publikation:

relaterede nyheder

Læs mere

Efter konference om ulighed i sundhed: Her er fem bud på løsninger

Der var fokus på løsninger på Danske Regioners nye konference Sundhed for alle, hvor ulighed i sundhed var det store tema. "Nu skal vi i gang med arbejdet", siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Vores sundhedsvæsen skal ’multitaske’

Der er i høj grad brug for, at der bliver taget et større skridt i retningen mod bedre forebyggelse af multisygdomme. Derfor er en folkesundhedslov en god idé. Den sikrer, at forebyggelse bliver koordineret på tværs af alle politikker og velfærdsområder. Det skriver formand for Danske Regioners politiske arbejdsgruppe om multisygdom, Poul-Erik Svendsen, i et debatindlæg.

Læs mere

Nye budgetaftaler: Medarbejderne skal kunne følge med

I budgetaftalerne for 2020 prioriterer regionerne flere midler til, at medarbejderne i sundhedsvæsenet fortsat kan levere god og tryg behandling, selvom antallet af patienter og medicinudgifterne stiger. Også almen praksis, psykiatrien og klimaet har stort fokus. "Med de nye aftaler tager vi endnu et skridt mod, at danskerne også fremover har et godt og trygt sundhedsvæsen", siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere

Ny status: Et godt sundhedsvæsen er blevet endnu bedre

Sundhedsvæsenet er siden sidste år blevet bedre på 16 ud af 35 målepunkter, viser en ny status fra Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL. Blandt andet når det gælder overdødeligheden for mennesker med psykiske lidelser og hjertedødelighed. Fremover skal der i højere grad også måles på ulighed i sundhedsvæsenet.

Læs mere