Gå til indhold

Tryg, nært og nemt - regionernes strategi for fremtidens sundhedsvæsen

Regionerne ønsker at udvikle sundhedsvæsenet, så det bidrager til at gøre borgerne sundere og trygge ved vores sundhedsvæsen. Målene tager afsæt i de resultater, som er skabt igennem de seneste 10 år, men også i de udfordringer, som vi vil møde de kommende år.

De seneste godt 10 år har det danske sundhedsvæsen været igennem en rivende udvikling, som har givet os kortere ventetider, højere kvalitet og langt bedre behandlingsresultater. Mange flere danskere overlever alvorlig sygdom, og vores gennemsnitlige levealder er stigende. Vi behandler langt flere patienter, og vi har langt flere sundhedsprofessionelle til at løfte opgaven.

Sundhedsvæsenet er i konstant udvikling – der er ting, der kan gøres bedre, hurtigere eller anderledes i dag end tidligere. Der er behov for vedvarende opmærksomhed på at sikre kort ventetid til behandling og udredning og at reducere forskelle mellem regionerne. Men samtidig skal sundhedsvæsenet også i langt højere grad kunne imødekomme borgernes forventninger om sammenhæng i egne forløb, lettere adgang til egen læge og en bedre kommunikation.

Flere borgere vil i fremtiden have brug for sundhedsvæsenet. Det skyldes især, at vi bliver bedre til at behandle sygdom, så vi lever længere og med alderen får flere sygdomme, som skal behandles. Der skal tænkes nyt, hvis vi skal sikre ressourcer til at behandle flere – og behandle dem bedre. Og det er helt afgørende at værne om borgernes tillid til – og accept af et skattefinansieret sundhedsvæsen med fri og lige adgang. Også af den grund er der brug for, at sundhedsvæsenet følger med tiden og forsøger at leve op til borgernes forventninger til et moderne, digitalt og højt kvalificeret sundhedsvæsen, der yder god service og er nemt at gå til.

Hent publikation: