Gå til indhold

Regeringsudspil kan skabe bedre mulighed for uddannelse i hele landet

Regeringen har i dag præsenteret en ny model for økonomien på de videregående uddannelser. Unge i hele landet skal have bedre vilkår for at tage den ønskede uddannelse, og uddannelser, der fører til arbejde, skal belønnes, mener Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

Landets videregående uddannelser finansieres i dag i høj grad af, hvor mange studerende de kan tiltrække. Det belønner populære uddannelser og uddannelser med mange studerende. Regeringen har i dag præsenteret et nyt system, hvor uddannelserne i højere grad finansieres ud fra, hvor mange studerende der efterfølgende kommer i arbejde, og hvor hurtigt de færdiggør uddannelsen.

Den nye model rummer mange positive elementer, mener Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

- Vi ved, at mange bliver boende i det område, hvor de har taget deres uddannelse. Derfor er det vigtigt, at der er uddannelser i hele Danmark, hvis vi skal sikre den rette arbejdskraft, som virksomheder landet over har brug for. Regeringens nye model kan være med til at sikre vækst og udvikling i hele landet - fordi vi indretter uddannelsessystemet bedre, siger Stephanie Lose.

Uddannelse i udkanten

I uddannelsesudspillet foreslår regeringen et særligt grundtilskud til uddannelsessteder uden for landets fire største byer (i alt 44 mio. kroner fordelt på 18 uddannelsesinstitutioner). Det er en glimrende idé, mener Stephanie Lose.

- Det kan være rigtig dyrt at drive uddannelse i områder med få potentielle studerende, og hvis vi mener det alvorligt med gode levevilkår i hele landet, er vi nødt til at skrue på de håndtag, der hjælper uddannelsesstederne i de småt befolkede områder.

Husk de regionale forskelle

Regeringen har bebudet, at systemet, der styrer fordelingen af uddannelsespladser, skal revideres i 2017. Danske Regioner opfordrer til, at regeringen husker at se på dimensioneringen af uddannelserne i arbejdet for vækst og udvikling i hele landet.

- I dag overser man de regionale forskelle, når antallet af studiepladser fastsættes. Der er behov for forskellige former for kvalificeret arbejdskraft fra region til region, og det bør regeringen huske, når systemet bliver set efter i sømmene, siger Stephanie Lose.

Læs mere:

Danske Regioners indspil til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser (pdf, marts 2016)

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen, konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8271
M: 2976 8619
E: mrl@regioner.dk

Morten Christensen, pressekontakt
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Læs mere

Nyt udspil fra Danske Regioner: Sundhedsuddannelserne skal tættere på hverdagen

Tættere samspil mellem skoler og sundhedsvæsen skal styrke sundhedspersonalets kompetencer, så de bliver bedre rustet til en fremtid med markant flere ældre og mennesker med multisygdom. Danske Regioner mener, at nytænkning af uddannelsessystemet er vigtig for at styrke robustheden i fremtidens sundsvæsen.

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal omstilles til morgendagens udfordringer

Gode meritmuligheder, flere korte overbygningsuddannelser og bedre koordinering af optag på sundhedsuddannelserne skal være med til at sikre, at fremtidens hospitaler bliver rustet til at tage imod den stigende strøm af patienter de kommende år.

Læs mere

Optikerbutikker skal hjælpe sygehusene med at screene patienter

Danske Regioner starter et forsøg, hvor 5-10 optikerbutikker bliver sluse mellem borgerne og hospitalernes øjenafdelinger. ”Det er en helt ny måde at tænke offentlig sundhed”, på siger formanden for Danske Regioner udvalg for det nære sundhedsvæsen, Christoffer Buster Reinhardt.

Læs mere