Regeringsudspil kan skabe bedre mulighed for uddannelse i hele landet

Regeringen har i dag præsenteret en ny model for økonomien på de videregående uddannelser. Unge i hele landet skal have bedre vilkår for at tage den ønskede uddannelse, og uddannelser, der fører til arbejde, skal belønnes, mener Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

Landets videregående uddannelser finansieres i dag i høj grad af, hvor mange studerende de kan tiltrække. Det belønner populære uddannelser og uddannelser med mange studerende. Regeringen har i dag præsenteret et nyt system, hvor uddannelserne i højere grad finansieres ud fra, hvor mange studerende der efterfølgende kommer i arbejde, og hvor hurtigt de færdiggør uddannelsen.

Den nye model rummer mange positive elementer, mener Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

- Vi ved, at mange bliver boende i det område, hvor de har taget deres uddannelse. Derfor er det vigtigt, at der er uddannelser i hele Danmark, hvis vi skal sikre den rette arbejdskraft, som virksomheder landet over har brug for. Regeringens nye model kan være med til at sikre vækst og udvikling i hele landet - fordi vi indretter uddannelsessystemet bedre, siger Stephanie Lose.

Uddannelse i udkanten

I uddannelsesudspillet foreslår regeringen et særligt grundtilskud til uddannelsessteder uden for landets fire største byer (i alt 44 mio. kroner fordelt på 18 uddannelsesinstitutioner). Det er en glimrende idé, mener Stephanie Lose.

- Det kan være rigtig dyrt at drive uddannelse i områder med få potentielle studerende, og hvis vi mener det alvorligt med gode levevilkår i hele landet, er vi nødt til at skrue på de håndtag, der hjælper uddannelsesstederne i de småt befolkede områder.

Husk de regionale forskelle

Regeringen har bebudet, at systemet, der styrer fordelingen af uddannelsespladser, skal revideres i 2017. Danske Regioner opfordrer til, at regeringen husker at se på dimensioneringen af uddannelserne i arbejdet for vækst og udvikling i hele landet.

- I dag overser man de regionale forskelle, når antallet af studiepladser fastsættes. Der er behov for forskellige former for kvalificeret arbejdskraft fra region til region, og det bør regeringen huske, når systemet bliver set efter i sømmene, siger Stephanie Lose.

Læs mere:

Danske Regioners indspil til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser (pdf, marts 2016)

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen, konsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8271
M: 2976 8619
E: mrl@regioner.dk

Morten Christensen, pressekontakt
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere