Virksomheder er forskellige - det skal den digitale hjælp også være

Digitalt vækstpanel har i dag afleveret sine anbefalinger til regeringen om, hvordan vi bedst udnytter de digitale muligheder. Danske Regioner tager godt imod forslagene, men opfordrer til, at man i højere grad indtænker de regionale erhvervsmæssige styrkepositioner, hvis der skal komme mest muligt ud af indsatsen.

-Vi kan høste gevinsterne og skabe vækst i hele Danmark, hvis vi finder fælles løsninger på en række store udfordringer, siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.
Udfordringerne er til at tage og føle på. Over én million danskere har IT-færdigheder på et lavt niveau. Der er mangel på IT-specialister - og det ser ud til at blive værre de kommende år. Samtidig forventer 87 procent af de danske virksomheder, at deres forretningsmodel vil ændre sig som følge af den digitale og teknologiske udvikling. Alligevel er det, ifølge en analyse fra Bosten Consulting Group, kun få procent af virksomhederne, som er i gang med at implementere nye løsninger.

Udfordringer og løsninger er forskellige fra region til region

Digitalt Vækstpanel anbefaler bl.a. regeringen, at små og mellemstore virksomheder lettere skal kunne rekruttere højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft og have bedre adgang til testfaciliteter.
Ligesom på andre områder varierer udfordringer og muligheder fra region til region, når det kommer til den digitale omstilling. Det gælder både manglen på kompetencer, og hvor langt virksomhederne er med digitaliseringen. Der er forskel på behovene for digitalisering alt efter, om man er en specialiseret designvirksomhed i Hovedstaden eller en mindre produktionsvirksomhed i Midtjylland.
-Det digitale vækstpanel kommer med en række relevante anbefalinger. Men der mangler fokus på, hvordan anbefalingerne kan udnytte de regionale erhvervsmæssige styrker, siger Stephanie Lose.
-Vi skal nemlig sikre, at den digitale omstilling er med til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Det skal regeringen og Disruptionrådet have for øje, og fra regionernes side står vi klar med konstruktive forslag, tilføjer næstformanden for Danske Regioner.

Løsningen ligger i brede partnerskaber

Der er i dag mange aktører, der arbejder med digital vækst og omstilling. Indsatsen er dog ikke særlig koordineret. Derfor er der - ifølge Danske Regioner - behov for en mere samlet indsats, hvor man trækker i samme retning på tværs af stat, kommuner, regioner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter.
-I regionerne har vi erfaring med at samarbejde tæt med andre centrale aktører for at sikre helhedsløsninger, der bygger på viden om de den enkelte regions udfordringer og muligheder. De erfaringer vil vi meget gerne bruge, fx til at få en dansk teknologipagt godt fra start, så vi sikrer, at borgere og virksomheder i hele Danmark får de bedste digitale muligheder og kompetencer, siger Stephanie Lose.
En anden af vækstpanelets anbefalinger går nemlig på, at regeringen skal sætte sig i spidsen for en teknologipagt. Den skal få virksomheder og uddannelser til at imødekomme behovene for digitale kompetencer og efterspørgsler fra erhvervslivet. Endvidere anbefaler panelet et mere fleksibel voksen- og efteruddannelse med fokus på virksomhedernes behov samt større økonomiske incitamenter til digital opkvalificering.
Det er, ifølge Danske Regioner, desuden afgørende, at der er en tæt kobling mellem alle de initiativer, der bliver sat i gang i disse år. Det gælder bl.a. de kommende trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelse, der skal gøre systemet bedre egnet til at løfte det digitale kompetenceniveau og i forhold til en dansk teknologipagt efter hollandsk forbillede. Det gælder også regeringens eftersyn af erhvervsfremmesystemet, hvor et hovedfokus bør være på mulighederne indenfor digitalisering og automatisering, der kan hjælpe både små og mellemstore virksomheder med at udnytte de digitale muligheder.


Fakta om Digitalt Vækstpanel:
Digitalt Vækstpanel afleverer sine anbefalinger til regeringen i dag, den 9. maj 2017. Anbefalingerne skal, ifølge Erhvervsministeriet, bidrage til, at dansk erhvervsliv kan udnytte potentialerne i digitalisering og ny teknologi til gavn for vækst og velstand i Danmark. Anbefalinger vil indgå i arbejdet i det nye Disruptionråd, og i regeringens samlede strategi for Danmarks digitale vækst, som forventes offentliggjort til efteråret.


Læs mere: 
Vækstpanelets anbefalinger

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lone Vingtoft, chefkonsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8194
M: 2222 2674
E: lvi@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Sammen gør vi Danmark til førende HealthTech nation

Forestil dig, at du ved at sluge en robot i tabletform på størrelse med en Kodimagnyl, kan behandles for din sukkersyge ved et snuptag - helt uden brug af nåle. Dine helbredstjek klarer du hurtigt med en sundhedsbot på din telefon. Science fiction? Nej, for sundhedsteknologiske løsninger som disse kan blive til virkelighed om få år, hvis sundhedsvæsen, industri og forskning og andre gode kræfter lægger sig i selen – sammen.

Læs mere

Regionerne og erhvervslivet samarbejder om digitalt løft af sundhedsvæsenet

For første gang går sundhedsvæsenet og erhvervslivet sammen i et større offentlig-privat samarbejde om at udnytte den nyeste digitale teknologi til at skabe bedre sundhed. Det er Danske Regioner og Dansk Industri som nu indleder et utraditionelt samarbejde om at bruge teknologien til at give bedre forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og genoptræning.

Læs mere

Fra Gedser til Skagen: Hospitaler har adgang til nødvendige oplysninger om patienterne

Det er en fair sag at arbejde for at afskaffe folkestyret i regionerne. Men argumentet om, at it-systemerne ikke kan tale sammen, er usagligt og faktuelt forkert, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman, formand og næstformand for Danske Regioner.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgår aftale om fælles digitaliseringspagt

Det tætte samarbejde mellem kommunerne, regionerne og staten om offentlig digitalisering skal fastholdes, men også nytænkes for at udnytte ny teknologi bedre og skabe større gennemsigtighed og sammenhæng for borgerne. Derfor har regeringen, KL og Danske Regioner indgået en digitaliseringspagt.

Læs mere