Gå til indhold

Prisopgave skal fremme medicinstuderendes interesse for psykiatri

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Prisen skal få flere medicinstuderende til at interessere sig for de psykiatriske specialer.

"Hvilken sammenhæng er der mellem stof-afledt psykose og risikoen for at udvikle psykiske lidelser?" og "hvad er den familiære association mellem skizofrene og risikoen for udviklingen af Alzheimer-demens?"

Det var blot nogle af de spørgsmål, der blev belyst af studerende, der sidste år deltog i Danske Regioners prisopgave i psykiatri. Danske Regioner udlodder igen i år en pris til de bedste opgaver fra medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisuddelingen skal fremme de medicinstuderendes interesse inden for det psykiatriske speciale, så vi også fremover kan sikre dygtige læger i vores psykiatri.

De bedste opgaver, der leverer en særlig indsats på et højt fagligt niveau, præmieres med henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr. Sidste år gik førstepladsen og de 25.000 kr. til Marie Starzer, der belyste sammenhængen mellem stof-induceret psykose og risikoen for at udvikle psykiske lidelser, som på sigt kan få konsekvenser for praksis på området.

Alle studerende indskrevet ved det Medicinske Fakultet ved Århus-, Odense-, Aalborg- og Københavns Universitet kan deltage. For at ligestille studerende fra alle medicinske fakulteter, stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være universitetsbedømt.

Prisopgaverne skal have relevans for de psykiatriske specialer, og opgavebesvarelsen bør eksplicit forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Opgaven bør desuden indeholde forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere at disse mestres.

Opgaverne indsendes elektronisk seneste fredag d. 12. januar 2018 til jbe@regioner.dk, mærket med: "Prisopgave i psykiatri".

Opgaverne bedømmes af et bedømmelsesudvalg bestående af:

 • Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Aagaard
 • Overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen
 • Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft
 • Teamleder Mikkel Lambach

Vinderen kontaktes direkte. Der må påregnes op til tre måneders bedømmelsestid. Vinderopgaver offentliggøres i relevante faglige tidsskifter/nyhedsmedier og på Danske Regioners hjemmeside.

Der stilles følgende formkrav:

 • Personer der tidligere har deltaget i konkurrencen kan ikke deltage igen.
 • Tidligere indsendte opgaver kan ikke indgå og vil blive frasorteret.
 • Opgaven skal kunne publiceres i sin fulde længde, hvis den skal indgå i konkurrencen.
 • Opgaven må maksimalt bestå af 18.000 tegn/anslag (med mellemrum) alt inklusiv og indeholde 6 figurer/tabeller.
 • Der må maksimalt medtages 40 referencer.
 • Såfremt en vejleder eller anden person er tilknyttet bedes navnet oplyst.
 • Er der tale om en opgave med flere forfattere, skal der redegøres for indsenders/indsenderes selvstændige bidrag og rolle i udarbejdelsen.

Læs mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach, chefrådgiver 
Center for Sundhed og Sociale indsatser 
T: 3529 8212 
M: 2917 0902 
E: mla@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere