Danske Regioner vil løfte behandlingen til mennesker med svær psykisk sygdom

Flere intensive senge, mere terapi og øget samarbejde med kommunen er tre af de ting, som Danske Regioner i nyt psykiatriudspil peger på, skal sikre en bedre behandling til de mennesker, der har de allersværeste psykiske lidelser og mest komplekse forløb.

På trods af en positiv udvikling af psykiatrien med en markant lavere ventetid og højere patienttilfredshed de senere år, er der stadig meget at tage fat på. Mennesker med psykisk sygdom lever i gennemsnit 10-15 år kortere end resten af befolkningen, og for dem med meget svær psykisk sygdom kan det tal være helt oppe på 20 år. Der er derfor brug for et øget fokus på de omtrent 7.400 mennesker, der har de allersværeste psykiske lidelser.

Det er ambitionen med et nyt psykiatriudspil, som Danske Regioner står bag, der blandt andet beskriver, hvordan der skal etableres 50 nye intensive senge til de den gruppe af patienter, der er allermest syg og omorganiseres 50 allerede eksisterende senge.

- Vi har et ansvar for, at behandlingen af de mennesker, med de allersværeste psykiske lidelser bliver bedre. Det skal ikke være sådan, at personalet må udskrive den mindst syge på en afdeling for at få plads til en ny patient. Alle borgere, der er så syge, at de har behov for at være indlagt, skal have tilbudt en sengeplads. Det skal være en sundhedsfaglig vurdering og ikke antallet af ledige senge, der afgør, om en borger med psykisk sygdom kan blive indlagt, siger Sophie Hæstorp Andersen, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Behov for mere målrettet behandling

- Med vores nye udspil peger vi på, at der er behov for en målrettet behandling til mennesker med svær psykisk sygdom i Danmark. Vi har store ambitioner om, at dem med svær psykisk sygdom skal kunne leve et velfungerende liv med færrest mulige begrænsninger. Derfor indeholder udspillet en række anbefalinger til, hvordan vi netop kan hjælpe de allermest syge til et bedre liv, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Danske Regioners udspil indeholder syv anbefalinger, der har mennesker med svær psykisk sygdom i centrum.

- Vi vil tilbyde dem med svær psykisk sygdom mere terapi, behandling af misbrug og aktivitetstilbud. Det kræver en stor indsats på tværs af stat, kommuner og regioner. Og med udspillet her understreger vi, at Danske Regioner er parat til at gå forrest, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Julie Cold, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:35 29 83 83
M:28 93 14 47
E:jco@regioner.dk

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
T:*
M:2292 3859
E:mpe@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen,
Formand for Psykiatri og Socialudvalget, regionsrådsformand
T 38 66 51 00
M 70 20 95 88
E formand@regionh.dk
Sophie Hæstorp Andersen (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere