Gå til indhold

Danske Regioner vil løfte behandlingen til mennesker med svær psykisk sygdom

Flere intensive senge, mere terapi og øget samarbejde med kommunen er tre af de ting, som Danske Regioner i nyt psykiatriudspil peger på, skal sikre en bedre behandling til de mennesker, der har de allersværeste psykiske lidelser og mest komplekse forløb.

På trods af en positiv udvikling af psykiatrien med en markant lavere ventetid og højere patienttilfredshed de senere år, er der stadig meget at tage fat på. Mennesker med psykisk sygdom lever i gennemsnit 10-15 år kortere end resten af befolkningen, og for dem med meget svær psykisk sygdom kan det tal være helt oppe på 20 år. Der er derfor brug for et øget fokus på de omtrent 7.400 mennesker, der har de allersværeste psykiske lidelser.

Det er ambitionen med et nyt psykiatriudspil, som Danske Regioner står bag, der blandt andet beskriver, hvordan der skal etableres 50 nye intensive senge til de den gruppe af patienter, der er allermest syg og omorganiseres 50 allerede eksisterende senge.

- Vi har et ansvar for, at behandlingen af de mennesker, med de allersværeste psykiske lidelser bliver bedre. Det skal ikke være sådan, at personalet må udskrive den mindst syge på en afdeling for at få plads til en ny patient. Alle borgere, der er så syge, at de har behov for at være indlagt, skal have tilbudt en sengeplads. Det skal være en sundhedsfaglig vurdering og ikke antallet af ledige senge, der afgør, om en borger med psykisk sygdom kan blive indlagt, siger Sophie Hæstorp Andersen, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Behov for mere målrettet behandling

- Med vores nye udspil peger vi på, at der er behov for en målrettet behandling til mennesker med svær psykisk sygdom i Danmark. Vi har store ambitioner om, at dem med svær psykisk sygdom skal kunne leve et velfungerende liv med færrest mulige begrænsninger. Derfor indeholder udspillet en række anbefalinger til, hvordan vi netop kan hjælpe de allermest syge til et bedre liv, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Danske Regioners udspil indeholder syv anbefalinger, der har mennesker med svær psykisk sygdom i centrum.

- Vi vil tilbyde dem med svær psykisk sygdom mere terapi, behandling af misbrug og aktivitetstilbud. Det kræver en stor indsats på tværs af stat, kommuner og regioner. Og med udspillet her understreger vi, at Danske Regioner er parat til at gå forrest, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Julie Cold, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:35 29 83 83
M:28 93 14 47
E:jco@regioner.dk

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
T:*
M:2292 3859
E:mpe@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen,
Formand for Psykiatri og Socialudvalget, regionsrådsformand
T 38 66 51 00
M 70 20 95 88
E formand@regionh.dk
Billede af Sophie Hæstorp Andersen.
Relaterede nyheder

Læs mere

Prisopgave i klinisk psykiatri for medicinstuderende 2020

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område. Frist for deltagelse er den 8. januar 2021.

Læs mere

Saml behandlingen af misbrug og psykisk sygdom

Der er brug for et samlet regionalt behandlingstilbud til de mange tusind danskere, der både har et misbrug og en psykisk lidelse, der kræver behandling i psykiatrien. Sådan skriver Danske Regioner, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab i et fælles opråb til Christiansborg.

Læs mere

Lose i formandstale: Flertal i Folketinget giver regionerne et sikkert fundament for at løfte de mange opgaver

Danske Regioners generalforsamling dannede i år de digitale rammer for Stephanie Loses formandstale. Det var en tale, der takkede de mange, der har hjulpet til i regionerne med omstillingen til Corona-krisen, og samtidigt en fremadskuende tale, der adresserede de mange opgaver, som regionerne står overfor. Opgaver, der nu kan løses på et solidt grundlag, da der er et meget bredt flertal i Folketinget for bevarelsen af regionerne.

Læs mere

Psykiatriens Peerboard vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2020

Region Nordjylland har samlet et Peerboard, der giver psykiatriens patienter og pårørende en direkte stemme i udviklingen af fremtidens psykiatri. Initiativet "MED ikke FOR" skaber både værdi hos den enkelte borger og regionens sundhedsvæsen, og derfor modtog det i dag prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2020.

Læs mere