Gå til indhold

Danske Regioner vil løfte behandlingen til mennesker med svær psykisk sygdom

Flere intensive senge, mere terapi og øget samarbejde med kommunen er tre af de ting, som Danske Regioner i nyt psykiatriudspil peger på, skal sikre en bedre behandling til de mennesker, der har de allersværeste psykiske lidelser og mest komplekse forløb.

På trods af en positiv udvikling af psykiatrien med en markant lavere ventetid og højere patienttilfredshed de senere år, er der stadig meget at tage fat på. Mennesker med psykisk sygdom lever i gennemsnit 10-15 år kortere end resten af befolkningen, og for dem med meget svær psykisk sygdom kan det tal være helt oppe på 20 år. Der er derfor brug for et øget fokus på de omtrent 7.400 mennesker, der har de allersværeste psykiske lidelser.

Det er ambitionen med et nyt psykiatriudspil, som Danske Regioner står bag, der blandt andet beskriver, hvordan der skal etableres 50 nye intensive senge til de den gruppe af patienter, der er allermest syg og omorganiseres 50 allerede eksisterende senge.

- Vi har et ansvar for, at behandlingen af de mennesker, med de allersværeste psykiske lidelser bliver bedre. Det skal ikke være sådan, at personalet må udskrive den mindst syge på en afdeling for at få plads til en ny patient. Alle borgere, der er så syge, at de har behov for at være indlagt, skal have tilbudt en sengeplads. Det skal være en sundhedsfaglig vurdering og ikke antallet af ledige senge, der afgør, om en borger med psykisk sygdom kan blive indlagt, siger Sophie Hæstorp Andersen, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Behov for mere målrettet behandling

- Med vores nye udspil peger vi på, at der er behov for en målrettet behandling til mennesker med svær psykisk sygdom i Danmark. Vi har store ambitioner om, at dem med svær psykisk sygdom skal kunne leve et velfungerende liv med færrest mulige begrænsninger. Derfor indeholder udspillet en række anbefalinger til, hvordan vi netop kan hjælpe de allermest syge til et bedre liv, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Danske Regioners udspil indeholder syv anbefalinger, der har mennesker med svær psykisk sygdom i centrum.

- Vi vil tilbyde dem med svær psykisk sygdom mere terapi, behandling af misbrug og aktivitetstilbud. Det kræver en stor indsats på tværs af stat, kommuner og regioner. Og med udspillet her understreger vi, at Danske Regioner er parat til at gå forrest, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Julie Cold, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:35 29 83 83
M:28 93 14 47
E:jco@regioner.dk

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver
Kommunikation
T:*
M:2292 3859
E:mpe@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere