Gå til indhold

Akuthelikopter nummer fire i luften efter nytår

Fra 2. januar 2019 bliver den fjerde akutlægehelikopter sat i drift. Dermed sikrer sundhedsvæsenet hurtig hjælp til flere akut syge borgere, der bor langt fra landets specialiserede hospitaler. Helikopteren får midlertidig base ved Aalborg Lufthavn indtil den endelige base ved Saltum står færdig.

Regionernes tre akutlægehelikoptere bliver efter nytår til fire. Den nye helikopter er derfor netop blevet indviet på basen i Aalborg. Det glæder Ulla Astman, der er næstformand i Danske Regioner, at der snart kommer en fjerde helikopter til ordningen:

- Helikopterne stopper ikke ved regionsgrænsen, men flyver derhen, hvor der er et sundhedsfagligt behov. Helikopterens styrke er, at den kan komme hurtigt frem over store afstande. Hvis man på Mors falder om med en blodprop i hjernen, der er så stor, at den skal fjernes gennem et kateter, så kan helikopteren gøre forskellen mellem liv og død ved hurtigt at flyve patienten til Aalborg markant hurtigere end en ambulance ville kunne køre.

Avanceret behandling overalt

Den landsdækkende Akutlægehelikopterordning drives af regionerne i fællesskab. Regionernes vagtcentraler sikrer, at de fire akutlægehelikoptere skaber synergi med den indsats, som de omkring 335 ambulancer og akutbiler leverer over hele landet. Når akutlægehelikopterne starter motoren er det for at rykke ud til akut syge danskere, der ofte bor langt fra de meget specialiserede hospitaler i Odense, Aarhus, Aalborg og København, hvor der vil være lang køretid for ambulancen. Dermed sikres alle med et akut sundhedsfaglig behov et højt specialiseret behandlingstilbud.

- Helikopterne sikrer, at vi kan tilbyde den samme avancerede behandling til kritisk syge borgere, uanset om de bor i Vendsyssel eller rundt om hjørnet fra Rigshospitalet i København, siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

Fremgang i flyvninger

Mere end hver tredje helikopterflyvning går til patienter, der har symptomer på hjertekarsygdomme. Helikopterne sørger også ofte for behandling til patienter med symptomer på en blodprop eller blødning i hjernen. Også personer, der er kommet alvorligt til skade ved for eksempel trafikulykker bliver hentet af helikopterberedskabet.

De tre foreløbige akutlægehelikoptere med baser i Skive, Billund og Ringsted fløj mere end 3.600 gange i 2017. 

Fakta

  • Det er de fem regioners AMK-vagtcentraler som disponerer helikopterne ud fra fælles retningslinjer. Det er vagtcentralerne som vurderer, hvornår det giver mening at sende en lægehelikopter frem for fx alene at sende en ambulance. Når helikopterne sendes ud til patienter, sker det altid efter en sundhedsfaglig vurdering af patientens behov og en vurdering af, om det giver en tidsgevinst enten i forhold til at få lægehjælp ud til en patient eller i forhold til at få fløjet patienten til hospitalet frem for at blive kørt i en ambulance.
  • Over 85 procent af patienterne, som transporteres med akutlægehelikopter, behandles på landets 4 store universitetshospitaler i Odense, Aarhus, Aalborg og København, der fungerer som traume og akutcentre.

Kortet viser baseplaceringer og helikopterflyvetid. De tre eksisterende helikopterbaser er placeret i Ringsted, Billund og Skive. Den fjerde helikopter kommer til at flyve fra en midlertidig placering i Aalborg Lufthavn, indtil der er etableret en permanent base ved Saltum, som er vist på kortet.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Nye akutlægehelikoptere til Danmark

Fire nye akutlægehelikoptere vil give større fleksibilitet, øget sikkerhed og blandt andet sikre bedre plads til særligt udstyr og personale, når patienter skal flyves til specialiseret behandling på et hospital.

Læs mere

Faste læger på plejehjemmene giver mere tryghed og færre indlæggelser

I 2020 havde cirka 66% af de kommunale plejehjem en plejehjemslæge, og det er gået den rigtige vej siden. Tallet skønnes nu at være 70-75% af plejehjemmene. Målet er, at alle plejehjem skal have en fast læge tilknyttet. Undersøgelse viser, at plejehjemslæger kan forebygge op imod hver tredje indlæggelse.

Læs mere

Sådan sikrer vi sundhedsvæsenets krumtap ikke knækker

Akutmodtagelserne er den krumtap, vi som danskere altid skal kunne regne med, når vores barn er faldet og har fået hul i hovedet, vi selv er styrtet på cyklen og taget fra med kravebenet eller vores mors influenza har fået lidt for godt fat til at den aldrende krop selv kan bekæmpe virussen.
Så derfor er det for os i regionerne afgørende at sikre, at medarbejdere på landets akutmodtagelser kan behandle alle de borgere, der har akut behov for det.

Læs mere

Regionerne ser frem til at udvikle sundhedsvæsenet sammen med en ny regering

Der er behov for at tænke nye tanker, der tager fat på ændringer af den nuværende velfærdsmodel i lyset af de kommende års demografiske udfordringer. Derfor glæder Danske Regioner sig til et ambitiøst samarbejde om udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

Læs mere