Gå til indhold

KL og Danske Regioner: Omdan de 150 særlige pladser

De 150 særlige pladser, som er beregnet til de mest udsatte borgere, står tomme hen. Derfor opfordrer KL og Danske Regioner nu regeringen til at konvertere pladserne til sengepladser i psykiatrien.

Det er helt uacceptabelt, at over halvdelen af de særlige pladser i psykiatrien, som skulle hjælpe de allermest udsatte borgere, står gabende tomme.
Derfor opfordrer parterne nu regeringen, der i disse dage forhandler om 1 milliard til psykiatrien med satspuljepartierne og gennem finanslovsforhandlinger til endegyldigt at skrotte modellen, som ikke har vist sig at fungere i praksis. KL og Danske Regioner foreslår i stedet, at pladserne omlægges til ordinære sengepladser i psykiatrien, men stadig reserveret til den samme gruppe af særligt udsatte patienter, som den nuværende ordning er tiltænkt. 

- Både kommuner og regioner er gået helhjertet ind i arbejdet med at få modellen til at virke, men vi må erkende, at det ikke er muligt under de nuværende forudsætninger. Nu er det på tide, at vi sørger for en løsning, der sikrer den fornødne behandling og støtte til de mennesker, der så hårdt har brug for den og samtidig skaber ordentlige vilkår for medarbejdere og beboere i socialpsykiatrien," siger KL-formand Jacob Bundsgaard.

Og i Danske Regioner mener man heller ikke, at de 150 særlige pladser er den rigtige løsning på udfordringen:

- Vi må erkende, at de nye særlige pladser ikke løser den opgave, de var tiltænkt. Opgaven med at forebygge vold og skabe større sikkerhed for medarbejderne og beboere i socialpsykiatrien er der fortsat, og der er stadig et behov for at skabe mere stabile rammer for behandlingen af gruppen af de mest udsatte borgere. Men når pladserne står tomme, bliver opgaven ikke løst. Derfor må vi ændre konstruktionen, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Brug for omlægning

Danske Regioner og KL opfordrer derfor regeringen til samlet at afsætte 220 mio. kr. - heraf godt 30 mio. kr. til kommunernes medfinansiering og 190 mio. kr. til regionerne - for at de mest udsatte borgere kan få et sammenhængende behandlings- og rehabiliteringsforløb i den ordinære psykiatri. Den nye model indebærer, at de 150 pladser omdannes til ordinære psykiatriske sengepladser, som skal ligge de samme steder, som de gør nu.

Fremover skal visitation foretages af en læge, som i de øvrige psykiatriske behandlingstilbud, men så vidt muligt i samarbejde med borgeren selv. Det primære sigte med pladserne skal fortsat være at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter og bidrage til bedre tryghed og sikkerhed for borgere og medarbejdere. Samtidig skal anvendelsen af tvang nedbringes.
- Det er uholdbart med så mange tomme pladser i psykiatrien dør om dør med andre sengeafsnit, hvor personalet løber stærkt hver eneste dag for at behandle så mange patienter som muligt. Mulighederne for at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere til den opgave, som de særlige pladser er sat i verden for at løse, er heller ikke de bedste, når der ingen patienter er,” siger Stephanie Lose.

Styrk hjælpen til de allermest psykisk syge

Forslaget indebærer også, at de kommunale midler, som i dag går til finansieringen af de særlige pladser nu i stedet skal bruges på at fastholde og styrke de kommunale socialpsykiatriske tilbud til de allermest psykisk syge.
- Ud over det åbenlyst tåbelige i, at borgerne ikke får gavn af pladserne, når de står tomme hen, så betyder den nuværende model også, at kommunerne betaler rigtig mange penge til ingenting. Det er penge, som vi må tage ud af socialpsykiatrien, hvor vi i høj grad har brug for dem," siger Jacob Bundsgaard.

Som udgangspunkt skal indlæggelse basere sig på motivation og ske med samtykke, men tvangsindlæggelse skal fremover være en mulighed, hvis kriterierne er opfyldt.
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere