Positivt med færre regler på sundhedsområdet

Færre regler og mindre bureaukrati skal gøre det enklere at føre patientjournaler og aflaste praktiserende læger, sådan lyder nogle af forslagene i regeringens udspil til en afbureaukratiseringsreform. Danske Regioner er positive over for udspillet, der indeholder flere af regionernes forslag til forenkling af regler på sundhedsområdet.

”Vi er glade for regeringens udspil, som gør op med nogle af de regler og det puljetyranni, der skaber udfordringer i sundhedsvæsenet i dag,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Regeringen peger på 130 konkrete initiativer, der skal sikre afbureaukratisering, herunder 10 initiativer på sundhedsområdet. Initiativerne indeholder blandt andet et opgør med puljer, forenkling af eksisterende regler og en reducering i antallet af mål og politikker. Danske Regioner og KL er inviteret til dialog om, hvordan målsætningen kan indfries.

”Vi er generelt positive overfor initiativerne i udspillet. Det er blandt andet med til at skabe mere gennemsigtighed på høreområdet og aflaste de praktiserende læger, så de kan bruge tid på patientkontakt i stedet for administrative opgaver”, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

”Det er glædeligt, at regeringen lytter til os, da vi kender sundhedsvæsenet og det, som optager patienter og sundhedspersonale,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Statsminister brugte også pressemødet til at sætte rammen for regeringens arbejde med sammenhæng i sundhedsvæsenet. Der blev præsenteret et ministerudvalg, der skal arbejde med sundhedsreformen frem til efteråret, hvor den præsenteres.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Læs mere

Relaterede nyheder

Hvornår giver det mening at flytte behandlingen tættere på borgeren?

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, skriver i et debatindlæg at regeringen i sin kommende sundhedsaftale skal sørge for, at de patienter, det giver mening at flytte væk fra sygehusene, sikres en både god og tryg behandling. Det kræver, at der er den nødvendige kapacitet og kvalitet i behandlingen i kommunerne og hos praksis.

Læs mere

Flere hjertepatienter kan få ny skånsom operation uden store gener

Et nyt fremskridt i behandlingen af hjerteklapper betyder, at flere patienter fremover kan få ny type operation, der både er skånsom og formentlig sikrer længere overlevelse. Behandlingen er både god og dyr, og det er en af grundene til, at Danske Regioner beder den nye regering om et økonomisk løft på 2 milliarder kroner ved de kommende økonomiforhandlinger.

Læs mere

Rekordmange danskere tog til Åbent Hospital 2019 landet rundt

Over 21.000 danskere tog søndag d. 1. september imod regionernes invitation til at opleve en perlerække af de nye hospitaler, som bygges og ombygges frem mod 2025. Deltagertallet er rekord for de tre år, regionerne har holdt Åbent Hospital.

Læs mere

Søndag åbner sundhedsvæsenet dørene for danskerne landet rundt

Søndag d. 1. september inviterer regionerne for tredje år i træk alle nysgerrige til at opleve det skelsættende byggeri af to millioner kvadratmeter nye hospitaler ud fra patienterne behov. 15 hospitaler og to sundhedshuse holder Åbent Hospital 2019.

Læs mere