Regeringens nye psykiatriplan deler ambitioner med regionerne

Danske Regioner deler regeringens ambitionerne om at styrke indsatsen over for både børn og voksne og tilbuddene til de sværest syge i ny psykiatriplan. Dog efterlyses der højere ambitioner for socialpsykiatrien og tilskudsordningen.

- Det er glædeligt, at regeringen er enige med regionerne i behovet for at styrke den tidlige og forebyggende indsats til både børn og voksne med psykiske lidelser, siger formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg Sophie Hæstorp Andersen. 

I regeringens nye psykiatri-plan præsenteres der 43 nye initiativer fordelt på seks indsatsområder. Regeringens plan går ud på at styrke den tidlige og forebyggende indsats over for både børn og voksne og de sværest syge børn og voksne. Ligeledes er der forslag til at styrke kompetencerne hos personalet, kvaliteten af tilbuddene i socialpsykiatrien og sammenhængen i behandlingsforløbene på tværs af sektorer. Et af de konkrete initiativer i planen går på, at der skal etableres nye intensive sengeafsnit til mennesker med svær psykisk sygdom.

- Svært syge patienter har behov for gode intensive tilbud med tilstrækkeligt personale, gode aktiviteter og stor tværfaglighed. Danske Regioner deler ambitionen om at hjælpe de sværeste syge, hvilket også afspejles i vores egne psykiatriudspil fra foråret og efteråret 2018, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Læs om regionernes psykiatriudspil her:

Et ønske om højere ambitioner

Regeringen tager i planen også hul på at styrke den rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien til de mest syge borgere. Men ifølge Danske Regioner er tiltagene på dette område ikke ambitiøse nok.

- Vi kunne ønske os, at regeringen satte højere mål for socialpsykiatrien. Mennesker med svær psykisk sygdom skal kunne leve et velfungerende liv med færrest mulige begrænsninger. Det kræver bl.a. rehabiliterende tilbud med høj ensartet kvalitet, siger formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg Sophie Hæstorp Andersen

Regeringen foreslår ligeledes at videreføre og i et vist omfang udbygge tilskudsordningen til psykologbehandling for angst og depression, men Danske Regioner mener ikke, at forslaget er tilstrækkeligt.

- Forslaget rummer ikke hele løsningen. Der er behov for, at skabe lige adgang og let tilgængelig psykologisk hjælp til alle de borgere, som har brug for det. Adgangen til den rigtige hjælp skal ikke være afhængig af diagnose, alder eller pengepung, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Julie Cold, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:35 29 83 83
M:28 93 14 47
E:jco@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen,
Formand for Psykiatri og Socialudvalget, regionsrådsformand
T 38 66 51 00
M 70 20 95 88
E formand@regionh.dk
Sophie Hæstorp Andersen (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere