Gå til indhold

Mental sundhed

Ny aftale: Psykologbehandling rykker endnu tættere på borgerne

En ny treårig overenskomstaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening, der skal gælde fra 1. oktober 2019, sikrer bl.a., at alle borgere over 18 år, som lider af angst, fremover kan få tilskud til psykologbehandling.

Aftalen betyder også, at de 21-årige, på lige fod med de 18-20-årige, fremover kan få gratis psykologbehandling mod angst og depression.

- Det har været et svært og langt forhandlingsforløb, og derfor er vi rigtig glade for, at det er lykkedes at komme i mål med en aftale, som sætter rammerne for, hvordan vi kan behandle flere borgere med angst, som er den psykiske lidelse, der rammer allerflest danskere. Samtidig har vi også fundet løsninger, der gør behandlingen mere fleksibel og tilgængelig, siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

Som noget nyt åbner aftalen nemlig også op for nye kontaktmuligheder for borgere, herunder bl.a. at psykologer kan tilbyde videokonsultationer, og korte samtaler på telefon i perioder imellem konsultationerne.

- Nogle borgere, kan have vanskeligere end andre ved at møde frem hos en psykolog. Derfor er vi glade for, at aftalen giver mulighed for, at man kan få en video-konsultation fra eget hjem, siger Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Eva Secher Mathiasen glæder sig desuden over, at der er aftalt en analyse med henblik på at forbedre borgernes adgang til psykologordningen yderligere.

- Psykologordningen spiller en stor rolle i behandlingen og forebyggelsen af psykiske lidelser. Med aftalen styrkes psykologernes mulighed for at forme og udvikle fremtidens sundhedsvæsen, siger Eva Secher Mathiasen. Og Anders Kühnau tilføjer:

- Ordningen er en vigtig del af det nære sundhedsvæsen, og da en tidlig indsats mod angst, kan være afgørende for, at folk igen får en dagligdag, de synes fungerer. Det er også vigtigt, at der er skabt de rette muligheder for, at borgerne kan komme i kontakt med en psykolog, siger Anders Kühnau.

Læs mere

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Årets Sundhedsdebattør: ”Jeg deler vandene”

Forfatter Anna Juul modtog Danske Regioners pris som Årets Sundhedsdebattør på Folkemødet 2023. Anna Juul vinder prisen for at sætte psykiatrien og behandlingsvæsenet til debat og for at opfordre os alle til at gøre op med stereotype forestillinger om psykisk sygdom.

Læs mere

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere