Gå til indhold

Fuldtid

Ny ret skal sikre mere plejepersonale på fuldtid

For at sikre flere hænder på landets hospitaler og i psykiatrien vil regionerne styrke indsatsen for, at flere sygeplejersker og SOSU-assistenter kommer på fuldtid. Det skal blandt andet ske ved hjælp af en ny ret til fuldtid.

Flere på fuldtid. Det er ambitionen bag en række nye indsatser, som regionerne nu sætter i søen. Indsatserne er et skridt på vejen mod målet om at få mere personale på sygehusene ved, at flere ønsker at arbejde på fuldtid. Midlerne i den nye finanslov til 1000 flere sygeplejersker samt styrkelse af psykiatrien gør det muligt for regionerne at tage en række initiativer på området.

Blandt initiativerne er en ny ret til fuldtid. I første omgang for plejepersonale. Retten betyder, at hvis en sygeplejerske eller SOSU-assistent ønsker at komme op på fuldtid, så skal ledelsen give den pågældende medarbejder lov til det.

- Vi har i regionerne udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere. En af vejene til flere hænder er at få flere til at gå fra deltid til fuldtid. Flere på fuldtid vil også gavne arbejdsmiljøet, bl.a. fordi fuldtid sikrer bedre sammenhæng og kontinuitet i opgaveløsningen. Hvis alle sygeplejersker på deltid i regionerne valgte fuldtid, så ville det svare til 3.000 sygeplejersker mere, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose.

I dag er knap halvdelen af regionernes ca. 38.000 sygeplejersker ansat på deltid. For de ca. 8.300 SOSU-assistenter gælder det for 45 procent. En tidligere undersøgelse har vist, at 10 procent af sygeplejerskerne på deltid har et ønske om at komme op på fuldtid.

Et opgør med deltidsarbejdspladser

Udover den nye ret opfordres alle regioner til at indskærpe, at stillinger fremover skal slås op som fuldtids- og ikke deltidsstillinger.

De nye tiltag er en del af et større opgør med deltidsansættelser på de regionale hospitaler. Det er helt centralt for at nå i mål, at organisationerne også kan se for sig, at flere medarbejdere på fuldtid er en central målsætning, så vi i fællesskab kan arbejde med det. Danske Regioner er netop i sidste uge blevet enige med organisationerne under Forhandlingsfællesskabet om en målsætning om flere på fuldtid.

- Der er ikke stor ledighed blandt sundhedspersonale, så der skal gøres en indsats for at omsætte målsætningerne til flere hænder. Vi vil gerne sikre, at normen bliver fuldtidsansættelser, men i sidste ende er det jo op til den enkelte medarbejder selv at vælge. Vi vil dog gerne gøre vores del og tilbyde spændende og udviklende arbejdspladser med en ret til fuldtid, siger Stephanie Lose.

Initiativer, der skal hjælpe med at nå målet om at ansætte i alt 1000 flere sygeplejersker på sygehusene i 2020 og 2021:

  • Der etableres en ret til fuldtid fra 2020. Retten gælder i første omgang plejepersonalet på de regionale arbejdspladser.
  • Alle regioner opfordres til at indskærpe, at alle stillinger skal opslås på fuldtid.
  • Regionerne opfordres til at prioritere de ekstra midler, som er afsat i finansloven, til områder eller funktioner, hvor der ønskes en ekstra indsats (fx akutmodtagelser, medicinske eller psykiatriske afdelinger).
  • Der indføres bedre introduktionsforløb for nyuddannede, herunder tid til oplæring i den første del af ansættelsen.
  • Sammen med regionerne skal der tages initiativer, der kan skabe bedre sammenhæng i praktikforløb med henblik på at mindske frafaldet på uddannelserne.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Ole Lund Jensen, forhandlingschef
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T: 3529 8143
M: 2172 8197
E: olj@regioner.dk

Søren Rasmussen, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 823
E: srs@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Ny aftale om dosispakket medicin skal aflaste kommunale medarbejdere

RLTN og Praktiserende Lægers Organisation har indgået en aftale om dosispakket medicin. Dermed har de to organisationer taget et vigtigt skridt til at aflaste kommunerne og få bredt dosispakket medicin ud til alle de borgere, der vil kunne have gavn af det.

Læs mere

På akutafdelingen i Horsens mangler de ingen sygeplejersker

En målrettet indsats for at få sluset nye medarbejdere ind og give sygeplejerskerne medindflydelse på planlægningen af deres vagter har totalt vendt situationen på akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens. Her er alle stillinger besat, og man får endda uopfordrede ansøgninger.

Læs mere

818 flere sygeplejersker siden juni

Kurven over antallet af sygeplejersker i regionerne er vendt. Fra juni til september 2022 er der sket en fremgang i antallet af sygeplejersker på 818. Ifølge Danske Regioner tyder det på, at faldet i sygeplejersker er stoppet. Og at den massive indsats for at tiltrække og fastholde sygeplejerskerne er begyndt at bære frugt.

Læs mere

Regionerne er klar til at sætte en ny udviklingsdagsorden for sundhedsvæsenet

Hvis vi vil holde fast i et sundhedsvæsen, der bare nogenlunde kan levere på behandlingsbehovet, kræver det vilje til at investere i den radikale innovation af det. Derfor bør sundhedsdagsordenen for en ny regering også være en investerings- og reformdagsorden, mener Danske Regioner.

Læs mere