Ny strategi skal beskytte sundhedssektoren mod hackere

Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL sætter i fællesskab retningen for at beskytte borgerne endnu bedre mod hackere med en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed.

De fleste patientjournaler er digitale, et stigende antal sundheds-apps gør livet lettere som borger, og ansatte i sundhedsvæsenet får stadig bedre muligheder for at følge patienten digitalt.

Der er turbo på det danske digitale sundhedsvæsen, som allerede er et af de mest digitaliserede i verden. Men i takt med at sundhedsvæsnet bliver stadig mere digitalt forbundet, øger det også sundhedsvæsenets fælles sårbarheder i forhold til trusler fra fx hackere.

- En trussel mod vores sundhedsvæsen er en trussel mod patienterne. Det skal vi tage yderst seriøst – og derfor præsenterer vi nu en strategi for, hvordan vi styrker sektorens forsvar mod truslerne. Vi har set det ske i England, hvor hackere lagde mange hospitalers it-systemer ned til skade for patientsikkerheden. Det vil vi ikke lade ske i Danmark – og hvis uheldet er ude, så vil vi sørge for hurtigt og effektivt at tage hånd om det, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. 

Regeringen konkluderede allerede i sommer, at sundhedssektoren er en af seks særligt kritiske sektorer i forhold til eventuelle cyberangreb. Derfor blev det aftalt, at sundhedssektorens parter skulle udarbejde en strategi for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed specifikt på sundhedsområdet.

Danske Regioner: Borgerne skal kunne føle sig trygge

Strategien er udarbejdet af sundhedssektorens parter i fælleskab og har blandt andet været drøftet i Politisk Cyberforum for sundhedssektoren – et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL.

Parterne har vurderet, at sundhedssektoren via strategien skal arbejde for at styrke den fælles evne til at forudse, forebygge, opdage og håndtere sikkerhedsbrister og deciderede hacker-angreb yderligere. I sidste ende handler det om at sikre, at borgerne fortsat kan have tillid til, at der trygge og sikre ramme om deres behandling, pleje og sundhedsdata.

- Digitale løsninger og udveksling af data er en forudsætning for at udvikle et fleksibelt og sammenhængende sundhedsvæsen. Regionerne har altid taget ansvaret med at håndtere borgernes personlige oplysninger meget alvorligt. Det skal være trygt for borgerne og sikkert i alle led. Truslerne bliver ikke mindre. Derfor er jeg glad for, at vi med strategien nu går sammen om at styrke sikkerheden på tværs af sektoren, så den enkelte borger kan føle sig tryg i forhold til sine sundhedsdata, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

 

KL: Sikkerheden begynder hos medarbejderne

Sundhedssektoren har flere hundredetusinde medarbejdere og med vidt forskellige forudsætninger for at tage hånd om cyber- og informationssikkerhed i det daglige arbejde. Derfor har strategien også et stort fokus på, at medarbejderne i sundhedssektoren skal uddannes i sikker brug af det digitale sundhedsvæsen og i at være opmærksomme på phishingmails og andre risici. 

- Vi har heldigvis forladt tiden med papirjournaler. Det betyder, at man som borger hurtigt kan få indsigt i sin egen sag. For sundhedspersonalet betyder det også, at de kan blive klogere på borgernes sygdomme, så behandling og forebyggelse går smidigt. Men det har også en bagside, nemlig en risiko for sabotage eller tyveri. Som borger skal man både kunne have tillid til, at ens personlige data ikke bliver misbrugt og til, at de ikke pludselig forsvinder. Derfor har vi også fokus på hele kulturen på arbejdspladserne omkring sikkerhed, så medarbejderne ved, hvordan de skal agere i en digital dagligdag, og hvordan de skal forholde sig, hvis der sker sikkerhedsbrud, siger Jette Skive, formand for KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum.

FAKTA om trusselsniveauet i Danmark

Strategien baseres på en trussels-, en sårbarheds- og en risikovurdering af sundhedssektoren. Baseret på internationale erfaringer vurderer Center for Cybersikkerhed i sin trusselsvurdering for sektoren, at truslen mod sundhedssektoren er ”meget høj”.

Sundhedssektorens egen sårbarheds- og risikovurdering peger på en række sårbarheder, som det er særligt væsentligt at sætte ind over for; bl.a. medico-teknisk udstyr, leverandørstyring, aktørernes gensidige afhængigheder samt cyber- og informationssikkerhedskompetencer blandt sektorens medarbejdere.

Strategien er begyndelsen på en fælles rejse, men endemålet er ikke givet med strategien alene. Det er en rejse, der indebærer, at sundhedsvæsenets parter i fællesskab løbende i strategiperioden prioriterer aktiviteter og aftaler finansiering heraf.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Thue Børsen Lebech, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale Indsatser
M: 29460022
E: tbl@regioner.dk

Anne Mette Ehlers, presserådgiver
Kommunikation
M: 91167399
E: ame@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Søndag åbner sundhedsvæsenet dørene for danskerne landet rundt

Søndag d. 1. september inviterer regionerne for tredje år i træk alle nysgerrige til at opleve det skelsættende byggeri af to millioner kvadratmeter nye hospitaler ud fra patienterne behov. 15 hospitaler og to sundhedshuse holder Åbent Hospital 2019.

Læs mere

Sammen gør vi Danmark til førende HealthTech nation

Forestil dig, at du ved at sluge en robot i tabletform på størrelse med en Kodimagnyl, kan behandles for din sukkersyge ved et snuptag - helt uden brug af nåle. Dine helbredstjek klarer du hurtigt med en sundhedsbot på din telefon. Science fiction? Nej, for sundhedsteknologiske løsninger som disse kan blive til virkelighed om få år, hvis sundhedsvæsen, industri og forskning og andre gode kræfter lægger sig i selen – sammen.

Læs mere

Regionerne og erhvervslivet samarbejder om digitalt løft af sundhedsvæsenet

For første gang går sundhedsvæsenet og erhvervslivet sammen i et større offentlig-privat samarbejde om at udnytte den nyeste digitale teknologi til at skabe bedre sundhed. Det er Danske Regioner og Dansk Industri som nu indleder et utraditionelt samarbejde om at bruge teknologien til at give bedre forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og genoptræning.

Læs mere

Det er bare typisk politikerne … eller er det?

Der findes mange fordomme om, hvad der egentlig kendetegner vores folkevalgte politikere. Men måske gemmer der sig faktisk noget mere og andet, end man lige tror, og måske er de slet ikke så forskellige fra alle andre. Find selv ud af det på Folkemødet, hvor ekspert i personlighedspsykologi, Asbjørn Sonne Nørgaard, graver sig ned i personlighederne bag de fem regionsrådsformænd.

Læs mere