Gå til indhold

Arbejde om psykisk sygdom kræver mere tid

Den arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til behandling af mennesker med svær psykisk sygdom, har bedt om mere tid.

Der blev i foråret nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde anbefalinger til indsatser for mennesker med svær psykisk sygdom.

Baggrunden for arbejdsgruppen var rapporten ”Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet?”. Rapporten fokuserede på risikofaktorer i sammenhængen mellem forbrydelser begået af psykisk syge og den behandling og støtte, de havde modtaget op til forbrydelsen.

På baggrund af rapportens konklusioner fik arbejdsgruppen til opgave inden sommerferien at udarbejde anbefalinger, der kan forbedre behandlingen og indsatsen for mennesker med svære psykiske lidelser. Gruppen består af repræsentanter fra den regionale psykiatri, Kriminalforsorgen samt foreningen SIND.

Der er tale om en opgave med komplekse problemstillinger, hvilket kræver grundige diskussioner, da både indsatser og løsninger går på tværs af sektorer. På den baggrund har formand for arbejdsgruppen, Anders Meinert Pedersen, der også er lægefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark, på arbejdsgruppens vegne meddelt, at arbejdsgruppen ønsker mere tid til at færdiggøre arbejdet.

- Vi står med en meget væsentlig opgave, og det er vigtigt for patienterne, deres pårørende og medarbejderne i psykiatrien, at vores anbefalinger hviler på et solidt fagligt grundlag. Vi kan i arbejdsgruppen se, at vi har brug for lidt mere tid til opgaven, udtaler Anders Meinert Pedersen.

Der planlægges nu en mødeplan, så arbejdsgruppen hurtigst muligt kan færdiggøre sine anbefalinger.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Årets Sundhedsdebattør: ”Jeg deler vandene”

Forfatter Anna Juul modtog Danske Regioners pris som Årets Sundhedsdebattør på Folkemødet 2023. Anna Juul vinder prisen for at sætte psykiatrien og behandlingsvæsenet til debat og for at opfordre os alle til at gøre op med stereotype forestillinger om psykisk sygdom.

Læs mere

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere