Gå til indhold

Psykiatri

Arbejde om psykisk sygdom kræver mere tid

Den arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til behandling af mennesker med svær psykisk sygdom, har bedt om mere tid.

Der blev i foråret nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde anbefalinger til indsatser for mennesker med svær psykisk sygdom.

Baggrunden for arbejdsgruppen var rapporten ”Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet?”. Rapporten fokuserede på risikofaktorer i sammenhængen mellem forbrydelser begået af psykisk syge og den behandling og støtte, de havde modtaget op til forbrydelsen.

På baggrund af rapportens konklusioner fik arbejdsgruppen til opgave inden sommerferien at udarbejde anbefalinger, der kan forbedre behandlingen og indsatsen for mennesker med svære psykiske lidelser. Gruppen består af repræsentanter fra den regionale psykiatri, Kriminalforsorgen samt foreningen SIND.

Der er tale om en opgave med komplekse problemstillinger, hvilket kræver grundige diskussioner, da både indsatser og løsninger går på tværs af sektorer. På den baggrund har formand for arbejdsgruppen, Anders Meinert Pedersen, der også er lægefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark, på arbejdsgruppens vegne meddelt, at arbejdsgruppen ønsker mere tid til at færdiggøre arbejdet.

- Vi står med en meget væsentlig opgave, og det er vigtigt for patienterne, deres pårørende og medarbejderne i psykiatrien, at vores anbefalinger hviler på et solidt fagligt grundlag. Vi kan i arbejdsgruppen se, at vi har brug for lidt mere tid til opgaven, udtaler Anders Meinert Pedersen.

Der planlægges nu en mødeplan, så arbejdsgruppen hurtigst muligt kan færdiggøre sine anbefalinger.