Gå til indhold

Coronavirus/Covid-19

Regionerne kan nu undersøge immuniteten i hele befolkningen

I flere af regionernes blodbanker screenes der nu for antistoffer blandt donorerne. De foreløbige tal tyder på, at der er en lav grad af flokimmunitet for COVID-19 i den raske danske befolkning.

Et storstilet projekt er startet op i regionerne. Det skal give uvurderlig viden til sundhedsmyndighederne om immuniteten for COVID-19 blandt den danske befolkning.

Indtil videre er der i Region Hovedstaden testet 1000 anonyme donorer, der har givet blod mellem den 1. og 3. april. Her viser resultaterne at 27 af bloddonorerne har dannet antistoffer mod COVID-19. I Region Midtjylland er der testet for antistoffer blandt 244 anonyme donorer, der har givet blod mellem den 2. og 3. april. Her er der ikke fundet nogen positive.

Tallene bekræfter som forventet en højere forekomst af COVID-19 i hovedstadsområdet. Mere bekymrende er det, at tallene tyder på, at der er meget lav grad af flokimmunitet i den raske danske baggrundsbefolkning. Det er den andel af befolkningen, der er immune imod en virus som for eksempel coronavirus, der kaldes flokimmunitet. Jo større flokimmunitet, jo færre vil være i risiko for at blive syge af COVID-19 på et senere tidspunkt og smitte andre. Personer, der tidligere har haft COVID-19 vil sandsynligvis også være immune mod samme infektion.

- En lav flokimmunitet betyder, at det er mere sandsynligt, at smitten kan brede sig epidemisk og dermed være mere alvorlig. Derfor skal undersøgelsens første tal tages meget seriøst, når vi indtil nu kan se, at flokimmuniteten blandt de første testede er så lav, som den er, siger Henrik Ullum, der er overlæge og professor ved Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet og leder for Region Hovedstadens Virologisektion og Biobankenhed.

De foreløbige og kommende resultater bliver løbende meldt ind til Statens Serum Institut, så de bedst muligt bidrager til håndtering af epidemien.

Starten på stort projekt

Det er endnu bare starten af det store projekt: Snart vil alle fem regioner bidrage med tests fra deres blodbanker, og det vil dermed sikre et endnu større datagrundlag for resultaterne. At regionernes blodbanker kan bidrage til afgørende viden om coronavirus epidemien, glæder Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner:

- Det er helt afgørende ny viden på området, som blodbankerne kan levere her. Jeg vil gerne sende en stor ros til de hårdtarbejdende medarbejdere, der lægger en masse kræfter i projektet, som er til gavn for hele det danske samfund, siger hun.

Tallene i hele befolkningen kan være højere 

Da bloddonorer udvælges på at være sunde og raske og ikke må have været syge lige op til bloddonation, kan tallene for flokimmunitet i hele befolkningen være en del højere end i de første resultater af undersøgelsen. Tilsvarende kan der være falsk negative test som gør, at den sande immunitet kan være højere.
Når resultater fra flere blodbanker kommer til, vil det kunne præcisere billedet af flokimmunitet endnu mere. Men Henrik Ullum understreger, at danskerne ikke bare skal begynde at troppe op ved nærmeste blodbank:

- Vi skal fastholde den blodforsyning, som vi har. Det gør vi lettest og bedst ved, at dem, som allerede er registrerede bloddonorer, husker at donere blod, som de plejer. Det er vigtigt, at de bestiller en tid i forvejen og ikke bare dukker op, siger han.

Det er planen at følge udviklingen af antistoffer mod SARS-CoV-2 blandt bloddonorer som en af flere metoder til at følge COVID-19 epidemien i Danmark.

Fakta:

Bloddonorer udgør ca. 5% af den danske befolkning. Bloddonorer er raske mennesker, der frivilligt møder op til blodtapning ca. 270.000 gange om året i Danmark eller over 5.000 donationer per uge. Man kan give blod ca. 200 steder i landet både i permanente tappelokaler og i mobile tappeenheder. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Om coronavirus/Covid-19

Find mere information fra danske myndigheder om coronavirus/covid-19 på:

www.coronasmitte.dk.

Læs mere

Relaterede nyheder