Gå til indhold

Regionerne vil gennemføre faste test af alt sundhedspersonale

Regionerne har siden Corona-epidemiens start udført mere end 1 million test for COVID-19. En betydelig del af dem har været test af sundhedspersonale. Nu skruer regionerne op for den systematiske testning af medarbejdere og indfører fx faste intervaller for tests for at blive ved med at holde smittespredningen nede. – Test-indsatsen udbygges, så medarbejderne og patienterne fortsat kan føle sig trygge, i takt med at besøgsrestriktioner på hospitalerne ophæves, og samfundet generelt åbner op igen, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Hospitalerne i hele Danmark har hver dag stort fokus på at mindske risikoen for at få smitte med Covid-19 ind. For at minimere smittespredning bliver alle patienter, der skal indlægges, testet. Patienter, der er indlagte over længere tid, bliver testet hver 7. dag, ligesom de patienter, der udskrives til videre behandling i kommunerne, også bliver testet.

Samtidigt har fokus også været på at sikre sundhedspersonalet mod smitte. Til det formål er der et stående tilbud til alt hospitalspersonale om til en enhver tid at blive testet på hospitalet i arbejdstiden. Ligesom regionerne har stået bag opfordringen om, at alle kan lade sig teste i TestCenter Danmark.

- Det har fra starten været vores højeste prioritet at sikre vores medarbejdere og patienters sikkerhed, og i den sammenhæng er test et afgørende værktøj, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner og fortsætter:

- Som det er nu har alle medarbejdere mulighed for at blive hurtigt testet, hvis de selv har den mindste mistanke, ligesom vi har reserveret en del af vores testkapacitet til at gå til personalet, som kan blive testet i arbejdstiden. Nu udbygger og systematiserer vi indsatserne, så både medarbejderne og patienterne fortsat kan føle sig trygge, i takt med at besøgsrestriktioner på hospitalerne ophæves, og samfundet generelt åbner op igen.

Systematisk og gentagende test

Konkret vil regionerne tage følgende værktøjer i brug:

1. Regionerne indfører systematisk test af alt sundhedspersonale med patientkontakt i faste intervaller. Ved normal patientkontakt testet personalet hver 6. uge.
Regionerne vil også gennemføre systematiske test hver 6. uge på regionens sociale institutioner, herunder bosteder. Hvis institutionen er placeret eller medarbejderne bor i en ”rød kommune” vil testen blive gennemført minimum hver anden uge.

2. I afdelinger og på institutioner med særligt sårbare patienter eller afdelinger, hvor risikoen skønnes højere, intensiveres testning således at personalet testet hver 2. uge. Det er f.eks. patienter med svækket immunsystem, hæmodialyse patienter, samt afdelinger, som behandler COVID-19 patienter samt akutmodtagelserne, som behandler patienter, hvor der endnu ikke er testresultat. Vurderingen af den skærpede testning foretages lokalt og tilpasses den konkrete patientsammensætning og flow.

3. Ved påvist smitte på en afdeling iværksættes som hidtil test af patienter og personale med yderligere testopfølgning og aggressiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Og ved udbrud i området – f.eks. en ”rød kommune” eller på en afdeling på hospitalet eller institution vil testningen intensiveres, og hospitalets hygiejneorganisation iværksætte en skærpet vurdering af smitterisikoen i forhold til vurdering af om en bredere personalegruppe skal testes.

4. Personale uden patientkontakt tilbydes stående tilbud om testning.

Nye initiativer er en optimering af den eksisterende indsats

Udover de nye initiativer, fastholder regionerne, at personalet skal forsætte med at have en skærpet opmærksomhed på adfærd og hygiejne og herunder brug af værnemidler. Ligesom alle medarbejdere som hidtil opfordres til at blive hjemme ved selv små symptomer.

- Rigtig mange medarbejdere – både med og uden symptomer – er blevet testet i løbet af epidemien, og medarbejderne har et stående tilbud om at kunne blive testet for Covid-19, når de ønsker det. Men derfor er det stadig vigtigt, at vi hele tiden ser på, hvordan vi kan optimere indsatsen, så vi bliver ved med at holde smitten ude af vores hospitaler. Derfor systematiserer vi nu indsatsen yderligere, samtidig med vi indfører de her nye initiativer, siger Stephanie Lose.

Initiativerne iværksættes frem mod udgangen af august.

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Coronavirus/COVID-19

Situationen omkring coronavirus/COVID-19 udvikler sig hele tiden. Vi har samlet myndighedernes fælles retningslinjer, overblik over værnemidler og seneste nyt fra regionerne her.

Læs mere

Relaterede nyheder